تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات سخن گفته است

وزارت صنعت و تجارت ادعا می‌کند که صادرات کشور در هشت ماه نخست سال مالی روان در مقایسه با هشت ماه سال مالی گذشته، سی و دو درصد افزایش یافته است. 

سرپرست این وزارت گسترش راه‌های بازرگانی را یکی از علت‌های افزایش صادرات کشور می‌گوید و می‌افزاید که بزودی روند صادرات کالاهای کشور بگونه آزمایشی از راه لاجورد نیز آغاز خواهد شد. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

دربخش دیگر گرداننده محمدی در مورد وضع شرایط تازه حکومت در پیوند با کنترول تناژ با طلا محمد اتمامزی، رییس شورای انسجام  هماهنگی شرکت های ترانسپورتی زمینی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد تلاش حکومت برای خرید گندم بجای آرد از کازاخستان با سخی احمد پیمان، رییس انجمن صنایع افغانستان بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات سخن گفته است

از سوی دیگر اتاق تجارت جهانی از کاهش میزان سرمایه گذاری‌ها سخن میزند و از نبود زیربناهای لازم برای بهره برداری از راه لاجورد انتقاد می کند. 

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت ادعا می‌کند که صادرات کشور در هشت ماه نخست سال مالی روان در مقایسه با هشت ماه سال مالی گذشته، سی و دو درصد افزایش یافته است. 

سرپرست این وزارت گسترش راه‌های بازرگانی را یکی از علت‌های افزایش صادرات کشور می‌گوید و می‌افزاید که بزودی روند صادرات کالاهای کشور بگونه آزمایشی از راه لاجورد نیز آغاز خواهد شد. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

دربخش دیگر گرداننده محمدی در مورد وضع شرایط تازه حکومت در پیوند با کنترول تناژ با طلا محمد اتمامزی، رییس شورای انسجام  هماهنگی شرکت های ترانسپورتی زمینی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد تلاش حکومت برای خرید گندم بجای آرد از کازاخستان با سخی احمد پیمان، رییس انجمن صنایع افغانستان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید