تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: کمیتۀ مشترک بازرگانی افغانستان، ازبیکستان و پاکستان ایجاد

ازبیکستان تلاش دارد که یک کمیته مشترک بازرگانی را با افغانستان و پاکستان ایجاد کند. گفته می‌شود که هدف از ایجاد این کمیته، توسعۀ بازرگانی حمل و نقل کالاها و افزایش سرمایه گذاری‌ها میان سه کشور است.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را با گرداننده ذبیح‌الله زیارمل، معاون اتاق تجارت بین‌‎المللی، انجام داده‌است.

بازرگانی

بازار: کمیتۀ مشترک بازرگانی افغانستان، ازبیکستان و پاکستان ایجاد

اتاق تجارت جهانی می‌گوید که با ایجاد این کمیته مشکلات بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان وپاکستان، حل خواهند شد.

Thumbnail

ازبیکستان تلاش دارد که یک کمیته مشترک بازرگانی را با افغانستان و پاکستان ایجاد کند. گفته می‌شود که هدف از ایجاد این کمیته، توسعۀ بازرگانی حمل و نقل کالاها و افزایش سرمایه گذاری‌ها میان سه کشور است.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را با گرداننده ذبیح‌الله زیارمل، معاون اتاق تجارت بین‌‎المللی، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید