تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

موافقت‌نامه راه لاجورد تا دو ماه دیگر عملی می‌شود

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تا دو ماه دیگر نخستین محموله کالاهای صادراتی کشور از راه لاجورد به اروپا صادر خواهد شد.

ده ماه پس از امضای موافقت‌نامه راه لاجورد میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تا دو ماه دیگر این موافقت‌نامه عملی می‌شود و در گام نخست ساخته‌های دستی و میوه‌های خشک کشور از راه لاجورد به اروپا صادر خواهد شد.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که این محموله به گونه آزمایشی صادر می‌شود و پس از انتقال مفقانه آن، روند صادرات و واردات از این راه آغاز خواهد شد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: « «تا هشت یا ده هفته دیگر یک محموله امتحانی از بند آقینه و بندر تورغندی فرستاده می‌شود که با رسیدن این محموله کارهای عملیاتی رسما آغاز می‌شوند و این پنج کشور بین همدیگر و هم‌چنان با کشورهای دیگر و خصوصا افغانستان که خواهان دسترسی به اروپا است از این راه استفاده خواهد کرد و کالاهای ما به اروپا خواهد رسید.»

از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع بهره‌برداری از راه لاجورد را تا دو ماه دیگر عملی نمی‌داند و می‌گوید که هنوز هم مشکلات زیادی فراراه بهره‌برداری از این راه وجود دارند. به گفته مقام‌های اتاق تجارت و صنایع، برای استفاده از این راه نیاز است توافق‌نامه‌های چند جانبه در بخش‌های گونه‌‌گون امضا شوند.

خانجان الکوزی، معاون نخست اتاق تجارت و صنایع، گفت: «خبر بسیار خوش است اگر شود. متأسفانه که عملی نیست. ما مشکلات زیادی داریم. اول باید توافق‌نامه چندجانبه گمرکی بین کشورهایی که در مسیر این راه استند، امضاء شود.» 

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، افغانستان سالانه در حدود نه صد میلیون دالر کالاهای گونه‌گون را از اروپا و ترکیه از راه ایران وارد می‌کند، در حالی‌که ارزش صادرات افغانستان به این کشورها تنها شش میلیون دالر است.

از همین‌رو این نهاد می‌گوید که نباید به گونه نمایشی یک محموله کوچک از راه لاجورد صادر شود، بل حکومت روند واردات صدها میلیون دالر کالاهای مورد نیاز کشور را از راه لاجورد آغاز کند، زیر راه ایران هم پرهزینه و هم با در نظرداشت تحریم‌های ایالات  متحده بر ایران مشکل ساز است. 

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و باگذشتن از بندر ترکمن باشی ترکمنستان ، بحیره خزر ، آزربایجان و گرجستان به بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه میر‌سد و از آن‌جا به شهر قارص و بندر استانبول  و در نهایت به اروپا می‌انجامد.

بازرگانی

موافقت‌نامه راه لاجورد تا دو ماه دیگر عملی می‌شود

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید موافقت‌نامه ترانزیتی راه لاجورد تا دو ماه دیگر عملی می‌شود و اولین محموله کالاهای صادراتی کشور از این راه به اروپا صادر خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تا دو ماه دیگر نخستین محموله کالاهای صادراتی کشور از راه لاجورد به اروپا صادر خواهد شد.

ده ماه پس از امضای موافقت‌نامه راه لاجورد میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تا دو ماه دیگر این موافقت‌نامه عملی می‌شود و در گام نخست ساخته‌های دستی و میوه‌های خشک کشور از راه لاجورد به اروپا صادر خواهد شد.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که این محموله به گونه آزمایشی صادر می‌شود و پس از انتقال مفقانه آن، روند صادرات و واردات از این راه آغاز خواهد شد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: « «تا هشت یا ده هفته دیگر یک محموله امتحانی از بند آقینه و بندر تورغندی فرستاده می‌شود که با رسیدن این محموله کارهای عملیاتی رسما آغاز می‌شوند و این پنج کشور بین همدیگر و هم‌چنان با کشورهای دیگر و خصوصا افغانستان که خواهان دسترسی به اروپا است از این راه استفاده خواهد کرد و کالاهای ما به اروپا خواهد رسید.»

از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع بهره‌برداری از راه لاجورد را تا دو ماه دیگر عملی نمی‌داند و می‌گوید که هنوز هم مشکلات زیادی فراراه بهره‌برداری از این راه وجود دارند. به گفته مقام‌های اتاق تجارت و صنایع، برای استفاده از این راه نیاز است توافق‌نامه‌های چند جانبه در بخش‌های گونه‌‌گون امضا شوند.

خانجان الکوزی، معاون نخست اتاق تجارت و صنایع، گفت: «خبر بسیار خوش است اگر شود. متأسفانه که عملی نیست. ما مشکلات زیادی داریم. اول باید توافق‌نامه چندجانبه گمرکی بین کشورهایی که در مسیر این راه استند، امضاء شود.» 

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، افغانستان سالانه در حدود نه صد میلیون دالر کالاهای گونه‌گون را از اروپا و ترکیه از راه ایران وارد می‌کند، در حالی‌که ارزش صادرات افغانستان به این کشورها تنها شش میلیون دالر است.

از همین‌رو این نهاد می‌گوید که نباید به گونه نمایشی یک محموله کوچک از راه لاجورد صادر شود، بل حکومت روند واردات صدها میلیون دالر کالاهای مورد نیاز کشور را از راه لاجورد آغاز کند، زیر راه ایران هم پرهزینه و هم با در نظرداشت تحریم‌های ایالات  متحده بر ایران مشکل ساز است. 

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و باگذشتن از بندر ترکمن باشی ترکمنستان ، بحیره خزر ، آزربایجان و گرجستان به بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه میر‌سد و از آن‌جا به شهر قارص و بندر استانبول  و در نهایت به اروپا می‌انجامد.

هم‌رسانی کنید