تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نخستین محموله بازرگانی تا دو روز دیگر از راه لاجورد صادر می‌شود

نخستین محمولۀ کالاهای بازرگانی افغانستان تا دو روز دیگر از طریق راه لاجوره  به بازارهای اروپایی صادر خواهد شد.

وزارت امور خارجه می‌گوید ، که  پنبه ، میوه‌های خشک  و کنجد کالاهای این  مجموعه استند، و پنجاه درصد هزینه‌های انتقال کالاها از سوی حکومت  پرداخت می شود.

در همین حال اتاق تجارت وصنایع از حکومت می‌خواهد که در ایجاد سهولت‌ها و ادامه صادارت از راه لاجورد توجه جدی داشته باشد.

با آنکه قرار بود نخستین محموله کالاهای صادارتی افغانستان از طریق راه لاجورد به روز  هفتم همین ماه میلادی صادر شود ، اما  وزارت امور خارجه می‌گوید که قرار است  این محموله آزمایشی  به روز پنج‌شنبه همین هفته در چارچوب سازمان "تایر کارنیت" صادر شود.

رییس همکاری‌های اقتصادی این وزارت می‌گوید که این کالاهای از طریق ترکمینستان ،آذربایجان ، گرجستان به ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

حسن سروش - رییس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه گفت:« به روز پنج شنبه همین هفته به حضور مقام‌های بلند پایه حکومت و هئیت‌های کشورهای عضو اولین محموله کالاهای صادراتی از مسیر راه لاجورد به مقصد ترکیه صادر میشود.»

در همین حال مسئوولان اتاق تجارت و صنایع آغاز روند صادرات را از راه لاجورد را  مناسب ترین و ارزان ترین راه صادارت افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا می داند.

خانجان الکوزی - معاون هئیت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان گفت:« ما امیداور هستیم که این نمایشی نه باشد و دوام دار باشد ، و ما باید داوم دار میوه معدن و واردات خود را از این راه انتقال بدهیم و از وابستگی خلاص می شویم.»

بر بنیاد آمارها اولین محموله صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد شامل در حدود یک صد و هفتاد پنج تُن پنبه ، میوه خشک و کنجد بوده که در نُه کامیون تحت سازمان تیر انتقال خواهد یافت .

بازرگانی

نخستین محموله بازرگانی تا دو روز دیگر از راه لاجورد صادر می‌شود

اتاق تجارت وصنایع از حکومت می‌خواهد که در ایجاد سهولت‌ها و ادامه صادارت از راه لاجورد توجه جدی داشته باشد.

Thumbnail

نخستین محمولۀ کالاهای بازرگانی افغانستان تا دو روز دیگر از طریق راه لاجوره  به بازارهای اروپایی صادر خواهد شد.

وزارت امور خارجه می‌گوید ، که  پنبه ، میوه‌های خشک  و کنجد کالاهای این  مجموعه استند، و پنجاه درصد هزینه‌های انتقال کالاها از سوی حکومت  پرداخت می شود.

در همین حال اتاق تجارت وصنایع از حکومت می‌خواهد که در ایجاد سهولت‌ها و ادامه صادارت از راه لاجورد توجه جدی داشته باشد.

با آنکه قرار بود نخستین محموله کالاهای صادارتی افغانستان از طریق راه لاجورد به روز  هفتم همین ماه میلادی صادر شود ، اما  وزارت امور خارجه می‌گوید که قرار است  این محموله آزمایشی  به روز پنج‌شنبه همین هفته در چارچوب سازمان "تایر کارنیت" صادر شود.

رییس همکاری‌های اقتصادی این وزارت می‌گوید که این کالاهای از طریق ترکمینستان ،آذربایجان ، گرجستان به ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

حسن سروش - رییس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه گفت:« به روز پنج شنبه همین هفته به حضور مقام‌های بلند پایه حکومت و هئیت‌های کشورهای عضو اولین محموله کالاهای صادراتی از مسیر راه لاجورد به مقصد ترکیه صادر میشود.»

در همین حال مسئوولان اتاق تجارت و صنایع آغاز روند صادرات را از راه لاجورد را  مناسب ترین و ارزان ترین راه صادارت افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا می داند.

خانجان الکوزی - معاون هئیت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان گفت:« ما امیداور هستیم که این نمایشی نه باشد و دوام دار باشد ، و ما باید داوم دار میوه معدن و واردات خود را از این راه انتقال بدهیم و از وابستگی خلاص می شویم.»

بر بنیاد آمارها اولین محموله صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد شامل در حدود یک صد و هفتاد پنج تُن پنبه ، میوه خشک و کنجد بوده که در نُه کامیون تحت سازمان تیر انتقال خواهد یافت .

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره