تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نگرانی‌ها از پیامد تحریم‌های امریکا بر ایران بر بندر چابهار

در حالیکه وزارت خارجه امریکا یکبار دیگر بر مستثنا بودن بندر چابهار از تحریم‌های این کشور تأکید کرده است، اما اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که تحریم‌های امریکا بر ایران بزرگترین چالش فرا راه داد و ستدهای بازرگانی از راه این بندر است. 

سرپرست اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بازرگانان نمی توانند پول کالاهایی را که از راه بندر چابهار صادر و یا وارد می کنند، از راه بانک‌ها انتقال دهند. 

در همین حال وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که حکومت‌های افغانستان و هند در تلاش دریافت یک راه حل به این مشکل استند. 

معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به روز دو شنبه در دیدار با سرپرست وزارت امور خاجه افغانستان بر مستثنا بودن بندر چابهار از تحریم‌های این کشور تأکید کرده است. 

اما اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بانک‌های هند و افغانستان اجازه ندارند که پول کالاهایی را که از راه بندر چابهار میان دو کشور داد و ستد می شوند، انتقال دهند و بازرگانان ناگزیر اند برای انتقال این پول‌ها یک راه دشوار دیگر را بپیمایند. 

خانجان الکوزی - سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفته است:«اجازه وزارت مالیه امریکا داده شوه به بانک جهانی و ای ایم ایف که ما لیتر اف کردیت ها را باز کنیم. فعلا ما پولی که از هندوستان امو مالی که ما انتقال دادیم پول شان مجبور شدیم به دوبی و از دوبی بازپس توسط حواله بیاریم.» 

وزارت صنعت و تجارت نیز این مشکل را می پذیرد اما می افزاید که تلاش‌هایی برای حل آن ادامه دارند. 

سمیر رسا- سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است:«حکومت افغانستان و حکومت هند در این مورد در حال پیدا کردن راه حل است تاکه ما بتانیم ای مشکلی را که شما یاد کردین برای سرمایه گذاران از میان برداشته شوه و موضوعات بانکی در خصوص چابهار با توجه به ای که موضوع افغانستان، هندوستان و ایران است تا بتوانیم به یک راه حل خوب تر برسیم.»    

بازرگانان بیش از پنجاه کانتینر از کالاهای گونه گون همچون تلک، میوه خشک و ماش را برای صادرات از راه بندر چابهار به هند و چین آماده کرده اند. 

اما انتقال این محموله به علت مشکل انتقال پول با تأخیر روبرو شده است. 

بازرگانی

نگرانی‌ها از پیامد تحریم‌های امریکا بر ایران بر بندر چابهار

معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به روز دو شنبه در دیدار با سرپرست وزارت امور خاجه افغانستان بر مستثنا بودن بندر چابهار از تحریم‌های این کشور تأکید کرده است. 

Thumbnail

در حالیکه وزارت خارجه امریکا یکبار دیگر بر مستثنا بودن بندر چابهار از تحریم‌های این کشور تأکید کرده است، اما اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که تحریم‌های امریکا بر ایران بزرگترین چالش فرا راه داد و ستدهای بازرگانی از راه این بندر است. 

سرپرست اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بازرگانان نمی توانند پول کالاهایی را که از راه بندر چابهار صادر و یا وارد می کنند، از راه بانک‌ها انتقال دهند. 

در همین حال وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که حکومت‌های افغانستان و هند در تلاش دریافت یک راه حل به این مشکل استند. 

معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به روز دو شنبه در دیدار با سرپرست وزارت امور خاجه افغانستان بر مستثنا بودن بندر چابهار از تحریم‌های این کشور تأکید کرده است. 

اما اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که بانک‌های هند و افغانستان اجازه ندارند که پول کالاهایی را که از راه بندر چابهار میان دو کشور داد و ستد می شوند، انتقال دهند و بازرگانان ناگزیر اند برای انتقال این پول‌ها یک راه دشوار دیگر را بپیمایند. 

خانجان الکوزی - سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفته است:«اجازه وزارت مالیه امریکا داده شوه به بانک جهانی و ای ایم ایف که ما لیتر اف کردیت ها را باز کنیم. فعلا ما پولی که از هندوستان امو مالی که ما انتقال دادیم پول شان مجبور شدیم به دوبی و از دوبی بازپس توسط حواله بیاریم.» 

وزارت صنعت و تجارت نیز این مشکل را می پذیرد اما می افزاید که تلاش‌هایی برای حل آن ادامه دارند. 

سمیر رسا- سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است:«حکومت افغانستان و حکومت هند در این مورد در حال پیدا کردن راه حل است تاکه ما بتانیم ای مشکلی را که شما یاد کردین برای سرمایه گذاران از میان برداشته شوه و موضوعات بانکی در خصوص چابهار با توجه به ای که موضوع افغانستان، هندوستان و ایران است تا بتوانیم به یک راه حل خوب تر برسیم.»    

بازرگانان بیش از پنجاه کانتینر از کالاهای گونه گون همچون تلک، میوه خشک و ماش را برای صادرات از راه بندر چابهار به هند و چین آماده کرده اند. 

اما انتقال این محموله به علت مشکل انتقال پول با تأخیر روبرو شده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره