تازه‌ترین خبرها

بازرگانی

افغانستان در ۱۹سال یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دالر قرضه دریافت کرده‌

به گفتۀ وزارت مالیه این قرضه‌ها با شرایط سهل، تکتانه‌های تا یک درصد و زمان آن تا ۲۵سال به افغانستان داده شده‌اند.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews