تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانی

بازار: قاچاق زعفران کم کیفیت به کشور

مقام‌های وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گویند که این کار، اعتماد را نسبت به کیفیت زعفران افغانستان در بارازهای جهان کاهش می‌دهد و تأثیر منفی روی سرمایه گذاری این گیاه در…

بازرگانی

بازار: قاچاق زعفران کم کیفیت به کشور

مقام‌های وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گویند که این کار، اعتماد را نسبت به کیفیت زعفران افغانستان در بارازهای جهان کاهش می‌دهد و تأثیر منفی روی سرمایه گذاری این گیاه در…

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews