تازه‌ترین خبرها

بازرگانی

بازار: وزارت مالیه بودجه ملی سال آینده را به مجلس سنا ارائه کرد

شماری ازسناتوران با انتقاد ازوزارت مالیه، ارائه بودجه ملی را به این مجلس نمایشی میدانند ومیگویند که همواره خواست های آنان درسند گنجانیده نمیشوند.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews