تازه‌ترین خبرها
دهلیزها

دهلیزها: بررسی عوامل خشونت در برابر زنان در افغانستان

در ده ماه گذشته در سال روان ۳۷۷۸  مورد خشونت در برابر زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است.

از این میان، ۱۳۵۱ مورد خشونت فزیکی، ۱۸۷ مورد خشونت جنسی، ۱۰۹۳ مورد خشونت لفظی، ۵۸۹ مورد خشونت اقتصادی و ۲۳۱ مورد قتل شامل آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌باشند.

در این برنامۀ دهلیزها، گرداننده میرویس حمیدی علل و عوامل خشونت علیه زنان را به بررسی گرفته است.

دهلیزها

دهلیزها: بررسی عوامل خشونت در برابر زنان در افغانستان

در ده ماه گذشته در سال روان ۳۷۷۸  مورد خشونت در برابر زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است.

از این میان، ۱۳۵۱ مورد خشونت فزیکی، ۱۸۷ مورد خشونت جنسی، ۱۰۹۳ مورد خشونت لفظی، ۵۸۹ مورد خشونت اقتصادی و ۲۳۱ مورد قتل شامل آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌باشند.

در این برنامۀ دهلیزها، گرداننده میرویس حمیدی علل و عوامل خشونت علیه زنان را به بررسی گرفته است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews