تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۸,۹۱۸,۱۰۷ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

اختلاف‌ها درباره چه‌گونه‌گی گردآوری آمار رای‌دهنده‌گان

اداره احصاییه می‌گوید که بربنیاد حکم رییس جمهور این نهاد مسوولیت شناخت بایومتریک رای‌دهنده‌گان را به عهده دارد، اما کمیسیون انتخابات می‌گوید آنان نمی‌گذارند کسی در…

اختلاف‌ها درباره چه‌گونه‌گی گردآوری آمار رای‌دهنده‌گان

اداره احصاییه می‌گوید که بربنیاد حکم رییس جمهور این نهاد مسوولیت شناخت بایومتریک رای‌دهنده‌گان را به عهده دارد، اما کمیسیون انتخابات می‌گوید آنان نمی‌گذارند کسی در…

تصویر بندانگشتی

مرکزهای ثبت‌نام‌

انتخابات و امنیت

خبرهای بیشتر

 

باید بدانید