تازه‌ترین خبرها

کمیسیون انتخابات ناتوانی مدیریتی روند انتخابات را تأیید می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از گردآوری دیدگاه های احزاب سیاسی، جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهند کرد.

کمیسیون انتخابات ناتوانی مدیریتی روند انتخابات را تأیید می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از گردآوری دیدگاه های احزاب سیاسی، جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهند کرد.

Thumbnail

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید