تازه‌ترین خبرها

کمیسیون انتخابات ناتوانی مدیریتی روند انتخابات را تأیید می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از گردآوری دیدگاه های احزاب سیاسی، جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام خواهند کرد.

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید