تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۸,۹۱۸,۱۰۷ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

عبدالله: بستن درهای کمیسیون به‌ شفافیت انتخابات کمک نمی‌کند

عبدالله عبدالله می‌گوید که به خواست اصلی احزاب سیاسی که کارگیری فناوری در انتخابات است، پاسخ مثبت داده شده است.

مرکزهای ثبت‌نام‌

انتخابات و امنیت

خبرهای بیشتر

 

باید بدانید