تازه‌ترین خبرها

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

Thumbnail

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۹ دلو ۱۳۹۷

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از حکومت…

 

باید بدانید