تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

جبهۀ ملی نوین افغانستان از ائتلاف بزرگ ملی خارج شد

انوارالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان روابط اش را با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان قطع کرد.

سخن‌گوی آقای احدی مخالفت احدی را با تغییر نظام و نیز با ماندن کرسی ریاست اجراییه در ساختار حکومت  از علت‌های اصلی جدایی آقای احدی از این ائتلاف می‌داند.

ائتلاف بزرگ ملی طرحی را ساخته است که تغییر نظام، ایجاد کرسی نخست وزیری و افزایش معاونان رییس‌جمهور از دو معاون به سه معاون در این طرح پیشنهاد شده است.

سید جواد حسینی، سخن‌گوی جبهه ملی نوین افغانستان گفت:«شورای عالی جبهه ملی نوین افغانستان در مجلس که دیروز دایر کرده بود تصمیم گرفت که از ائتلاف بزرگ ملی خارج شود و فعالیت های سیاسی خویش را مستقلانه تنظیم نماید.»

دراین میان ائتلاف بزرگ ملی می‌گوید که طرح این ائتلاف برای انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا نهایی است و هرگاه نامزدی از درون ائتلاف نداشته باشند از نامزدی پشتیبانی خواهند کرد که این طرح را بپذیرد.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی گفته است:«در دنیای سیاست رایج است که اگر کسانی منافع شان را نمی بینند می مانند یا نمی مانند این یک مساله معمول است در دنیای سیاست و در کنار این برای ما ترجیح این است که از درون ائتلاف نامزد داشته باشیم با همین طرح خود ائتلاف از درون ائتلاف در عین حال که فضای بیرون ائتلاف هم بسته نیست.»

محمد ناطقی، عضو ائتلاف بزرگ ملی  گفته است:«یک فهرست را از نامزدان محترم تهیه می کنیم بعد از آن از میان فهرست کسی که واجد شرایط بود و بهترین بود با مشوره هم وی را انتخاب خواهیم کرد فعلا روی این مساله کار شروع شده است.»

نماینده‌گان ائتلاف بزرگ ملی پیش از این گفته اند که با رییس‌جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، محمد عمر داوودزی و شماری از چهره‌های دیگر که در انتخابات ریاست‌جمهوری قصد نامزدی دارند، در گفت‌وگو و رأی زنی  استند.

رایزنی‌ها را برای ایجاد گروه های انتخاباتی و معرفی نامزدان برای انتخابات ریاست‌جمهوری میان شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی حکمتیار و احزاب و نهاد های دیگری نیزادامه دارند.

انتخابات ۹۷

جبهۀ ملی نوین افغانستان از ائتلاف بزرگ ملی خارج شد

ائتلاف بزرگ ملی طرحی را ساخته است که تغییر نظام، ایجاد کرسی نخست وزیری و افزایش معاونان رییس‌جمهور از دو معاون به سه معاون در این طرح پیشنهاد شده است.

Thumbnail

انوارالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان روابط اش را با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان قطع کرد.

سخن‌گوی آقای احدی مخالفت احدی را با تغییر نظام و نیز با ماندن کرسی ریاست اجراییه در ساختار حکومت  از علت‌های اصلی جدایی آقای احدی از این ائتلاف می‌داند.

ائتلاف بزرگ ملی طرحی را ساخته است که تغییر نظام، ایجاد کرسی نخست وزیری و افزایش معاونان رییس‌جمهور از دو معاون به سه معاون در این طرح پیشنهاد شده است.

سید جواد حسینی، سخن‌گوی جبهه ملی نوین افغانستان گفت:«شورای عالی جبهه ملی نوین افغانستان در مجلس که دیروز دایر کرده بود تصمیم گرفت که از ائتلاف بزرگ ملی خارج شود و فعالیت های سیاسی خویش را مستقلانه تنظیم نماید.»

دراین میان ائتلاف بزرگ ملی می‌گوید که طرح این ائتلاف برای انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا نهایی است و هرگاه نامزدی از درون ائتلاف نداشته باشند از نامزدی پشتیبانی خواهند کرد که این طرح را بپذیرد.

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی گفته است:«در دنیای سیاست رایج است که اگر کسانی منافع شان را نمی بینند می مانند یا نمی مانند این یک مساله معمول است در دنیای سیاست و در کنار این برای ما ترجیح این است که از درون ائتلاف نامزد داشته باشیم با همین طرح خود ائتلاف از درون ائتلاف در عین حال که فضای بیرون ائتلاف هم بسته نیست.»

محمد ناطقی، عضو ائتلاف بزرگ ملی  گفته است:«یک فهرست را از نامزدان محترم تهیه می کنیم بعد از آن از میان فهرست کسی که واجد شرایط بود و بهترین بود با مشوره هم وی را انتخاب خواهیم کرد فعلا روی این مساله کار شروع شده است.»

نماینده‌گان ائتلاف بزرگ ملی پیش از این گفته اند که با رییس‌جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، محمد عمر داوودزی و شماری از چهره‌های دیگر که در انتخابات ریاست‌جمهوری قصد نامزدی دارند، در گفت‌وگو و رأی زنی  استند.

رایزنی‌ها را برای ایجاد گروه های انتخاباتی و معرفی نامزدان برای انتخابات ریاست‌جمهوری میان شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی حکمتیار و احزاب و نهاد های دیگری نیزادامه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره