تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

صیاد: احزاب سیاسی در تلاش به تأخیر انداختن انتخابات استند

یک روز پس از بسته‌شدن شماری از دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت‌ها، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این کار از ایتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌خواهد که مانع کار این نهاد نشود.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، روز یک شنبه (۲۵ سنبله) در یک نشست خبری در کابل، از ایتلاف بزرگ ملی خواست تا خواسته‌های مشروع شان را با این نهاد شریک سازد.

آقای صیاد گفت:«فرهنگ بسته کردن دفاتر باید پایان یابد و کسانی که دفاتر را در مرکز و ولایت بسته می‌کنند مسؤول تأخیر انتخابات خواهند بود و آن‌ها نمی‌خواهند که انتخابات در زمان معین آن برگزار شود.»

به گفتۀ آقای صیاد، بسته کردن درهای کمیسیون در شرایط حساس کنونی به معنای تأخیر در انتخابات است.

روز شنبه (۲۴ سنبله) هواداران ایتلاف بزرگ ملی، دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت‌های بلخ، کندهار و هرات را بستند.

آنان می‌گویند تا هنگامی که حکومت به خواست‌های‌شان پاسخ مثبت ندهد، اجازه نخواهند داد این دفترها باز شوند.

تغییر نظامی انتتخاباتی، برگزاری انتخابات که در آن رآی‌دهنده‌گان بایومتریک شده باشند و دادن حق نظارت به احزاب سیاسی برای نظارت از مرکزهای انتخاباتی در روز انتخابات از خواست‌های مهم ایتلاف بزرگ ملی به شمار می‌روند.

در همین حال، وزارت امور داخله و این کار ایتلاف را غیرقانونی خوانده و از نیروهای امنیتی خواسته در صورت ضرورت از هرگزینۀ ممکن برای تأمین امنیت این دفترها کار بگیرند.

انتخابات ۹۷

صیاد: احزاب سیاسی در تلاش به تأخیر انداختن انتخابات استند

به گفتۀ آقای صیاد، بسته کردن درهای کمیسیون در شرایط حساس کنونی به معنای تأخیر در انتخابات است.

Thumbnail

یک روز پس از بسته‌شدن شماری از دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت‌ها، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این کار از ایتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌خواهد که مانع کار این نهاد نشود.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، روز یک شنبه (۲۵ سنبله) در یک نشست خبری در کابل، از ایتلاف بزرگ ملی خواست تا خواسته‌های مشروع شان را با این نهاد شریک سازد.

آقای صیاد گفت:«فرهنگ بسته کردن دفاتر باید پایان یابد و کسانی که دفاتر را در مرکز و ولایت بسته می‌کنند مسؤول تأخیر انتخابات خواهند بود و آن‌ها نمی‌خواهند که انتخابات در زمان معین آن برگزار شود.»

به گفتۀ آقای صیاد، بسته کردن درهای کمیسیون در شرایط حساس کنونی به معنای تأخیر در انتخابات است.

روز شنبه (۲۴ سنبله) هواداران ایتلاف بزرگ ملی، دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت‌های بلخ، کندهار و هرات را بستند.

آنان می‌گویند تا هنگامی که حکومت به خواست‌های‌شان پاسخ مثبت ندهد، اجازه نخواهند داد این دفترها باز شوند.

تغییر نظامی انتتخاباتی، برگزاری انتخابات که در آن رآی‌دهنده‌گان بایومتریک شده باشند و دادن حق نظارت به احزاب سیاسی برای نظارت از مرکزهای انتخاباتی در روز انتخابات از خواست‌های مهم ایتلاف بزرگ ملی به شمار می‌روند.

در همین حال، وزارت امور داخله و این کار ایتلاف را غیرقانونی خوانده و از نیروهای امنیتی خواسته در صورت ضرورت از هرگزینۀ ممکن برای تأمین امنیت این دفترها کار بگیرند.

هم‌رسانی کنید