تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

عبدالله: بستن درهای کمیسیون به‌ شفافیت انتخابات کمک نمی‌کند

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت در واکنش به بسته شدن دفترهای کمیسیون انتخابات در شماری از ولایت‌ها، این کار هواداران ایتلاف بزرگ ملی را تأسف بار می‌گوید.

آقای عبدالله که امروز (دوشبنه، ۲۶ سنبله) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، تأکید کرد که بستن دفترهای کمیسیون انتخابات هیچ کمکی به شفافیت در انتخابات نمی‌کند.

شماری از هواداران احراب سیاسی دو روز پیش ازبهر آن‌چه آوردن شفافیت در روند انتخابات می‌گویند، دفترهای کمیسیون را در ولایت‌های بلخ، هرات و کندهار بستند.

در پی این کار، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که در بسته ماندن این دفترها، احتمال دارد برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان به تأخیر بیافتد.

رییس‌اجراییه امروز اما گفت که کمیسیون انتخابات مسؤولیت دارد تا با احزاب و نهادهای جامعۀ مدنی بحث‌ها را برای ایجاد شفافیت در انتخابات ادامه دهد.

عبدالله عبدالله می‌گوید که به خواست اصلی احزاب سیاسی که کارگیری فناوری در انتخابات است، پاسخ مثبت داده شده است.

در همین حال، کمیتۀ سیاسی احزاب می‌گوید تا هنگامی که شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان عملی نشود، آنان به اعتراضات "مدنی" شان ادامه خواهند داد و انتخابات پر از تقلب برای مردم پذیرفتنی نیست.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که دفترهای این کمیسیون در شماری از ولایت‌ها که از سوی احزاب بسته شده اند، به زودی بازگشایی خواهند شد.

با این همه، هواداران شماری از احزاب سیاسی امروز در برابر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در  شهرجلال آباد نیز چادر برپا کردند.

بخش دیگر سخنان آقای عبدالله در بارۀ پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بود. آقای عبدالله در این باره گفت نباید کسانی‌که هدف‌های به گفتۀ او سیاسی دارند، این پیمان را که از سوی لویه جرگه تأیید شده، زیر پرستش ببرند.

اخیرأ شماری از چهره‌های سیاسی مشمول حامدکرزی، رییس جمهور پیشین و شماری از نماینده‌گان مجلس، خواهان بازنگری پیمان امنیتی کابل – واشنگتن شده بودند.

آنان می‌گویند که در موجودیت این پیمان، وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است و گروه‌های هراس افگن فرصت بیشتر برای مانور دهی پیدا کرده اند.

انتخابات ۹۷

عبدالله: بستن درهای کمیسیون به‌ شفافیت انتخابات کمک نمی‌کند

عبدالله عبدالله می‌گوید که به خواست اصلی احزاب سیاسی که کارگیری فناوری در انتخابات است، پاسخ مثبت داده شده است.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت در واکنش به بسته شدن دفترهای کمیسیون انتخابات در شماری از ولایت‌ها، این کار هواداران ایتلاف بزرگ ملی را تأسف بار می‌گوید.

آقای عبدالله که امروز (دوشبنه، ۲۶ سنبله) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، تأکید کرد که بستن دفترهای کمیسیون انتخابات هیچ کمکی به شفافیت در انتخابات نمی‌کند.

شماری از هواداران احراب سیاسی دو روز پیش ازبهر آن‌چه آوردن شفافیت در روند انتخابات می‌گویند، دفترهای کمیسیون را در ولایت‌های بلخ، هرات و کندهار بستند.

در پی این کار، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که در بسته ماندن این دفترها، احتمال دارد برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان به تأخیر بیافتد.

رییس‌اجراییه امروز اما گفت که کمیسیون انتخابات مسؤولیت دارد تا با احزاب و نهادهای جامعۀ مدنی بحث‌ها را برای ایجاد شفافیت در انتخابات ادامه دهد.

عبدالله عبدالله می‌گوید که به خواست اصلی احزاب سیاسی که کارگیری فناوری در انتخابات است، پاسخ مثبت داده شده است.

در همین حال، کمیتۀ سیاسی احزاب می‌گوید تا هنگامی که شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان عملی نشود، آنان به اعتراضات "مدنی" شان ادامه خواهند داد و انتخابات پر از تقلب برای مردم پذیرفتنی نیست.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که دفترهای این کمیسیون در شماری از ولایت‌ها که از سوی احزاب بسته شده اند، به زودی بازگشایی خواهند شد.

با این همه، هواداران شماری از احزاب سیاسی امروز در برابر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در  شهرجلال آباد نیز چادر برپا کردند.

بخش دیگر سخنان آقای عبدالله در بارۀ پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بود. آقای عبدالله در این باره گفت نباید کسانی‌که هدف‌های به گفتۀ او سیاسی دارند، این پیمان را که از سوی لویه جرگه تأیید شده، زیر پرستش ببرند.

اخیرأ شماری از چهره‌های سیاسی مشمول حامدکرزی، رییس جمهور پیشین و شماری از نماینده‌گان مجلس، خواهان بازنگری پیمان امنیتی کابل – واشنگتن شده بودند.

آنان می‌گویند که در موجودیت این پیمان، وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است و گروه‌های هراس افگن فرصت بیشتر برای مانور دهی پیدا کرده اند.

هم‌رسانی کنید