تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

ناتو در تأمین امنیت انتخابات افغانستان همکاری می‌کند

مقام‌های مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، می‌گویند که برای تأمین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهند کرد.

این مقام‌ها در «نشست نهایی» نیروهای امنیتی برای چگونگی تأمین امنیت انتخابات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، گفته اند که آماده‌ اند با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند.

اندروی پوپاس، یک مقام بلند پایه ناتودر افغانستان گفته است: «تعهد ما به شما این است که اطمینان می‌دهیم که از منابع در دست داشته برای پشتیبانی از نیروهای افغان در کار تأمین امنیت انتخابات کار خواهیم گرفت.»

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری در یک خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، می‌گوید که در این نشست رییس جمهور شناخت بایومتریک رأی دهنده گان را در انتخابات مجلس نماینده گان، تیک گام مهم برای شفافیت در این روند خوانده است.

خبرنامه افزوده است: «فرق ما طالبان در چه است؟ ما از طریق رأی مردم می آیم و آنان از طریق سلاح می آیند. بدون شک و شبهه بدون انتخابات نه مشروعیت ملی و نه مشروعیت بین المللی تأمین می شود. این یک انتخابات عادی و پروسۀ عادی نیست بلکه فوق العاده مه مهم و حیاتی پروسه است.»

همزمان با این، رییس جمهور هشدار داده است که نیروهای امنیتی نباید در انتخابات مداخله کنند: «اگر یک نفر از قوای امنیتی و دفاعی مان را دیدم که در انتخابات مداخله کرده بود، فردا معذور است و پس فردا محاکمه می شود.»

در همین حال، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که امنیت نامزدان انتخابات و رأی دهنده‌گان باید تأمین شود و در برابر کسانی که روند انتخابات را اخلال می‌کنند، اقدامات جدی شوند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد گفت: «پروسۀ آینده بسیار حساس است و هر روز حساسیت آن بیشتر می شود. به هر اندازه که قوای امنیتی با ما همکاری کند، به همان پیمانه سهولت ها ایجاد می شود.»

این در حالی است که حدود دوهزار مرکز رأی دهی به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته خواهند ماند و شمار مراکز رأی دهی از بیش از هفت هزار مرکز به پنج هزار و یک صد مرکز  کاهش یافته اند.

انتخابات ۹۷

ناتو در تأمین امنیت انتخابات افغانستان همکاری می‌کند

درهمین حال، رییس جمهورغنی هشدار می‌دهد که هرگاه نیروهای امنیتی در انتخابات مداخله کنند به زودترین فرصت ممکن به دادگاه کشانیده خواهند شد.

Thumbnail

مقام‌های مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، می‌گویند که برای تأمین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهند کرد.

این مقام‌ها در «نشست نهایی» نیروهای امنیتی برای چگونگی تأمین امنیت انتخابات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، گفته اند که آماده‌ اند با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند.

اندروی پوپاس، یک مقام بلند پایه ناتودر افغانستان گفته است: «تعهد ما به شما این است که اطمینان می‌دهیم که از منابع در دست داشته برای پشتیبانی از نیروهای افغان در کار تأمین امنیت انتخابات کار خواهیم گرفت.»

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری در یک خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، می‌گوید که در این نشست رییس جمهور شناخت بایومتریک رأی دهنده گان را در انتخابات مجلس نماینده گان، تیک گام مهم برای شفافیت در این روند خوانده است.

خبرنامه افزوده است: «فرق ما طالبان در چه است؟ ما از طریق رأی مردم می آیم و آنان از طریق سلاح می آیند. بدون شک و شبهه بدون انتخابات نه مشروعیت ملی و نه مشروعیت بین المللی تأمین می شود. این یک انتخابات عادی و پروسۀ عادی نیست بلکه فوق العاده مه مهم و حیاتی پروسه است.»

همزمان با این، رییس جمهور هشدار داده است که نیروهای امنیتی نباید در انتخابات مداخله کنند: «اگر یک نفر از قوای امنیتی و دفاعی مان را دیدم که در انتخابات مداخله کرده بود، فردا معذور است و پس فردا محاکمه می شود.»

در همین حال، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که امنیت نامزدان انتخابات و رأی دهنده‌گان باید تأمین شود و در برابر کسانی که روند انتخابات را اخلال می‌کنند، اقدامات جدی شوند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد گفت: «پروسۀ آینده بسیار حساس است و هر روز حساسیت آن بیشتر می شود. به هر اندازه که قوای امنیتی با ما همکاری کند، به همان پیمانه سهولت ها ایجاد می شود.»

این در حالی است که حدود دوهزار مرکز رأی دهی به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته خواهند ماند و شمار مراکز رأی دهی از بیش از هفت هزار مرکز به پنج هزار و یک صد مرکز  کاهش یافته اند.

هم‌رسانی کنید