تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

واکنش‌ها در برابر حذف نام‌ها از فهرست نهایی نامزدان انتخابات

شماری از کسانی‌که نام‌های شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشیده شده اند، تصمیم نهادهای انتخاباتی را در برابر خودشان ناعادلانه و سیاسی می‌دانند.

برخی از اعتراض کننده‌گان ادعا دارند که فرصت استیناف خواهی نیز به آنان داده نشده است.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روز شنبه (۲۰ اسد) نام‌های ۳۵ تن را از فهراست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشید.

فوزیه کوفی که از ولایت بدخشان نامش را برای نامزد شدن درج کرده بود یکی از کسانی است که نامش از فهرست نامزدان بیرون کشیده شده است. او امروز (یک‌شنبه، ۲۱ اسد) در یک نشست اعتراض‌آمیز در کابل، بیرون شدن نامش را از فهرست نامزدان یک تصمیم سیاسی دانست و گفت که کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی هیچ سندی در بارۀ پیوندش با گروه‌های مسلح غیرقانونی نشان نداده است: «من در اعتراض خود به اینان گفتم که شما اگر ثابت کنید و هر نهاد دیگری ثابت کند که حتا یک تفنگچه غیرمسؤول من یا هر یک از اعضای خانواده ام داشته باشند من حاضر هستم از مردم افغانستان معذرت بخواهم و از صحنه سیاست افغانستان کنار بروم.»

بانو کوفی، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی را به خواستن رشوه از همکارانش متهم می‌سازد و خواهان بررسی اتهام‌ها بر خودش از سوی یک کمیسیون بی طرف جهانی است: «قضیۀ ما از سوی یک کمیسیون جهانی بی طرف بررسی شود تا سیاه روی شود هر که در او خش باشد چون در سطح ملی متأسفانه همه گی در گرو یک آدم دیکتاتور و روانی استند.»

در همین حال، شماری دیگری از کسانی که نام های شان از فهرست نامزدان بیرون کشیده شده اند، امروز در برابر کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی گرد آمده بودند و بیرون شدن نام‌های شان را از فهرست نام های نامزدان انتخابات مجلس، سیاسی ونا عادلانه می‌دانند.

ضیاءالحق امرخیل، یکی از این معترضان گفت: «از آن‌‍ها دلیل را پرسیدم به من گفتند که ما مکلف نیستیم که دلیل را بگویم، و هم چنان خواهان استیناف خواهی شدم گفتند که حق نداری که استیناف خواهی بکنی، نه به من حق استیناف خواهی داده بودند و نه هم مرا خبر داده بودند.»

امان الله هوتکی، معترض دیگر نیز افزود: «دیروز از طریق فیس بوک خبر شدم که نامم از فهرست بیرون کشیده شده است ساعت سه و بیست دقیقه به کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی آمدم که بپرسم که من خبر نبودم و چگونه حذف شده ام و به من گفتند اعضای کمیسیون در دفتر های شان نیستند.»

در این میان، ریاست جمهوری از تصمیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی پشتیبانی می‌کند.

با این همه، اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز در دفترهای شان نبودند و هیچ کسی در این نهاد برای پاسخ‌گویی به رسانه‌ها و اعتراض کننده گان حضور نداشتند.

انتخابات ۹۷

واکنش‌ها در برابر حذف نام‌ها از فهرست نهایی نامزدان انتخابات

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روز شنبه (۲۰ اسد) نام‌های ۳۵ تن را از فهراست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشید.

تصویر بندانگشتی

شماری از کسانی‌که نام‌های شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشیده شده اند، تصمیم نهادهای انتخاباتی را در برابر خودشان ناعادلانه و سیاسی می‌دانند.

برخی از اعتراض کننده‌گان ادعا دارند که فرصت استیناف خواهی نیز به آنان داده نشده است.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روز شنبه (۲۰ اسد) نام‌های ۳۵ تن را از فهراست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشید.

فوزیه کوفی که از ولایت بدخشان نامش را برای نامزد شدن درج کرده بود یکی از کسانی است که نامش از فهرست نامزدان بیرون کشیده شده است. او امروز (یک‌شنبه، ۲۱ اسد) در یک نشست اعتراض‌آمیز در کابل، بیرون شدن نامش را از فهرست نامزدان یک تصمیم سیاسی دانست و گفت که کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی هیچ سندی در بارۀ پیوندش با گروه‌های مسلح غیرقانونی نشان نداده است: «من در اعتراض خود به اینان گفتم که شما اگر ثابت کنید و هر نهاد دیگری ثابت کند که حتا یک تفنگچه غیرمسؤول من یا هر یک از اعضای خانواده ام داشته باشند من حاضر هستم از مردم افغانستان معذرت بخواهم و از صحنه سیاست افغانستان کنار بروم.»

بانو کوفی، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی را به خواستن رشوه از همکارانش متهم می‌سازد و خواهان بررسی اتهام‌ها بر خودش از سوی یک کمیسیون بی طرف جهانی است: «قضیۀ ما از سوی یک کمیسیون جهانی بی طرف بررسی شود تا سیاه روی شود هر که در او خش باشد چون در سطح ملی متأسفانه همه گی در گرو یک آدم دیکتاتور و روانی استند.»

در همین حال، شماری دیگری از کسانی که نام های شان از فهرست نامزدان بیرون کشیده شده اند، امروز در برابر کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی گرد آمده بودند و بیرون شدن نام‌های شان را از فهرست نام های نامزدان انتخابات مجلس، سیاسی ونا عادلانه می‌دانند.

ضیاءالحق امرخیل، یکی از این معترضان گفت: «از آن‌‍ها دلیل را پرسیدم به من گفتند که ما مکلف نیستیم که دلیل را بگویم، و هم چنان خواهان استیناف خواهی شدم گفتند که حق نداری که استیناف خواهی بکنی، نه به من حق استیناف خواهی داده بودند و نه هم مرا خبر داده بودند.»

امان الله هوتکی، معترض دیگر نیز افزود: «دیروز از طریق فیس بوک خبر شدم که نامم از فهرست بیرون کشیده شده است ساعت سه و بیست دقیقه به کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی آمدم که بپرسم که من خبر نبودم و چگونه حذف شده ام و به من گفتند اعضای کمیسیون در دفتر های شان نیستند.»

در این میان، ریاست جمهوری از تصمیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی پشتیبانی می‌کند.

با این همه، اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز در دفترهای شان نبودند و هیچ کسی در این نهاد برای پاسخ‌گویی به رسانه‌ها و اعتراض کننده گان حضور نداشتند.

هم‌رسانی کنید