تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

۲۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت سمنگان بسته‌است

رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان، می‌گوید که ۲۵مرکز ثبت‌نام‌رأی‌دهنده‌گان در این ولایت، بسته‌است.
 
نجیب‌الله شفایی، می‌افزاید که قرار بود در مرحلۀ سوم ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان، ۲۷مرکز ثبت‌نام‌ها در روستاها باز شوند که ۲۵مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان تاهنوز به‌دلیل تهدیدهای امنیتی باز نشده‌اند.
 
مرحلۀ سوم ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در روستاها از تاریخ ۱۹ ماه جوزا آغاز شد و تا پنجم سرطان ادامه می‌یابد.
 
آقای شفایی، ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی این مرکزها باز خواهد شد: «از ۲۷مرکز، دومرکز را باز کردیم که ۲۵مرکز دیگر فعلن بسته‌است که آن‌ها هم قدم‌به‌قدم باز می‌شوند به یک‌باره‌گی نمی‌شود.»
 
رییس این دفتر می‌گوید که در مرحلۀ دوم ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان نیز از میان ۶۳مرکز ثبت‌نام، ۲۶مرکز بسته بودند.
 
او به طلوع‌نیوز گفت: «چون مناطق مرحلۀ سوم، مناطق آسیب‌پذیر است و یک قسمت این‌ها در سطح بلند تهدیدهای امنیتی قرار دارند، نیروهای امنیتی که تأمین امنیت کردند مشکل وجود ندارد مراکز ما باز می‌شود.»
 
در همین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان ولایت سمنگان از بازنشدن مرکزهای ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در روستاهای‌شان، نگران استند.
 
آنان می‌گویند با ادامۀ این روند، شماری زیادی مردم از حق رأی‌شان محروم خواهند شد.
 
احمدعلی، از ولسوالی دره‌صوف‌بالا ولایت سمنگان، گفت: «مردم با شوق شرکت می‌کنند متأسفانه کمیسیون مستقل انتخابات کمبودی دارد که در ولسوالی دره‌صوف‌بالا کارمندانش نیامده‌اند.»
 
محمدالله، از روستای آب‌خورک ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان، نیز گفت: «قراء قلعه‌چه، تله‌مزار، شیخ‌خانی، سرآسیاب، ملک‌خیل که مربوط سایت قلعه‌چه می‌شود، نه احصائیه آمده و نه کارمندان کمیسیون انتخابات.»

در این‌میان، جنرال محمدجان دریاب، فرمانده پولیس سمنگان از تلاش‌ها برای تأمین امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان در این ولایت، سخن می‌گوید: «ما کوشش می‌کنیم که چهار مرکز ما باز شود.»
 
با این‌همه، بر بنیاد اطلاعات رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان، در این ولایت تاکنون ۷۳هزارو۶۸۸تن از واجدان شرایط ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۴هزارو۶۰۵تن زن نیز مشمول آنان استند.
 
همچنان ۴۱تن خود را برای راه‌یافتن به مجلس نماینده‌گان ثبت‌نام کرده‌اند که ۸زن مشمول آنان استند و ۱۱۲تن به‌شمول ۱۰زن برای شوراهای ولسوالی‌ها در سمنگان، ثبت‌نام کرده‌اند.

انتخابات ۹۷

۲۵مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت سمنگان بسته‌است

بربنیاد اطلاعات رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان، در این ولایت تاکنون ۷۳هزارو۶۸۸تن از واجدان شرایط، ثبت‌نام کرده‌اند.

Thumbnail

رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان، می‌گوید که ۲۵مرکز ثبت‌نام‌رأی‌دهنده‌گان در این ولایت، بسته‌است.
 
نجیب‌الله شفایی، می‌افزاید که قرار بود در مرحلۀ سوم ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان، ۲۷مرکز ثبت‌نام‌ها در روستاها باز شوند که ۲۵مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان تاهنوز به‌دلیل تهدیدهای امنیتی باز نشده‌اند.
 
مرحلۀ سوم ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در روستاها از تاریخ ۱۹ ماه جوزا آغاز شد و تا پنجم سرطان ادامه می‌یابد.
 
آقای شفایی، ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی این مرکزها باز خواهد شد: «از ۲۷مرکز، دومرکز را باز کردیم که ۲۵مرکز دیگر فعلن بسته‌است که آن‌ها هم قدم‌به‌قدم باز می‌شوند به یک‌باره‌گی نمی‌شود.»
 
رییس این دفتر می‌گوید که در مرحلۀ دوم ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان نیز از میان ۶۳مرکز ثبت‌نام، ۲۶مرکز بسته بودند.
 
او به طلوع‌نیوز گفت: «چون مناطق مرحلۀ سوم، مناطق آسیب‌پذیر است و یک قسمت این‌ها در سطح بلند تهدیدهای امنیتی قرار دارند، نیروهای امنیتی که تأمین امنیت کردند مشکل وجود ندارد مراکز ما باز می‌شود.»
 
در همین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان ولایت سمنگان از بازنشدن مرکزهای ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در روستاهای‌شان، نگران استند.
 
آنان می‌گویند با ادامۀ این روند، شماری زیادی مردم از حق رأی‌شان محروم خواهند شد.
 
احمدعلی، از ولسوالی دره‌صوف‌بالا ولایت سمنگان، گفت: «مردم با شوق شرکت می‌کنند متأسفانه کمیسیون مستقل انتخابات کمبودی دارد که در ولسوالی دره‌صوف‌بالا کارمندانش نیامده‌اند.»
 
محمدالله، از روستای آب‌خورک ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان، نیز گفت: «قراء قلعه‌چه، تله‌مزار، شیخ‌خانی، سرآسیاب، ملک‌خیل که مربوط سایت قلعه‌چه می‌شود، نه احصائیه آمده و نه کارمندان کمیسیون انتخابات.»

در این‌میان، جنرال محمدجان دریاب، فرمانده پولیس سمنگان از تلاش‌ها برای تأمین امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان در این ولایت، سخن می‌گوید: «ما کوشش می‌کنیم که چهار مرکز ما باز شود.»
 
با این‌همه، بر بنیاد اطلاعات رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان، در این ولایت تاکنون ۷۳هزارو۶۸۸تن از واجدان شرایط ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۴هزارو۶۰۵تن زن نیز مشمول آنان استند.
 
همچنان ۴۱تن خود را برای راه‌یافتن به مجلس نماینده‌گان ثبت‌نام کرده‌اند که ۸زن مشمول آنان استند و ۱۱۲تن به‌شمول ۱۰زن برای شوراهای ولسوالی‌ها در سمنگان، ثبت‌نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید