تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

برای ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در انتخابات از فن‌آوری استفاده نمی‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله کرده‌است که در انتخابات‌های پیش‌رو از فن‌آوری‌ها در روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان کار نگیرد.

این کمیسیون، علت این کار را کمبود وقت، نبود امکانات و عملی نبودن کارگیری از فن‌آوری بایومتریک به علت نبود دستگاه‌های بایومتریک گفته‌است.

اعضای کمیسیون انتخابات، بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، به روز پنجم ماه ثور فیصله کرده بودند که ثبت نام رأی‌دهنده‌گان با ثبت مشخصات بایومتریک آن‌ها انجام شود اما اکنون این فیصله را تغییر داده‌اند.

در این فیصلۀ اعضای کمیسیون که یک نسخۀ آن به طلوع‌نیوز رسیده‌است، آمده‌است که کارگیری از فن‌آوری به شمول شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در انتخابات آینده عملی نیست.

نهادهای ناظر بر انتخابات و شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند که باید شفافیت در انتخابات تأمین شود.

نعیم اصغری، معاون بنیاد انتخابت آزاد و عادلانۀ افغانستان گفت: «دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر افتاد این بود که استفادۀ بایومتریک حتمی شد. به این خاطر، کمیسیون تقویم را تعدیل کرد و تاریخ انتخابات را به شش میزان تغییر داد تا این‌که تکنالوژی استفاده شود. حالا دوباره نمی‌خواهد که تکنالوژی استفاده کند. این کار، این را می‌رساند که کمیسیون در مدیریت ضعیف‌تر از گذشته خواهد بود.»

کمیسیون مستقل انتخابات اما حاضر نشد در این باره گفت‌وگو کند، اما ابراهیم الکوزی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات این تصمیم را بدون مشوره نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته‌است.

آقای الکوزی افزود: «من شریک روند انتخابات استم و می‌گویم که بایومتریک نشود، قبول ندارم. اینان کی استند که سر به خود تصمیم بگیرند.»

عنایت الله حفیظ، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اظهار داشت: «ما این مادۀ قانون را انعطاف‌پذیر می‌توانستیم بسازیم که تا انتخابات‌های دیگر آنلاین بسازیم در شش ماه امکانش نیست.»

اما ظاهرأ پس از آن‌که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، دو روز پیش با اعضای کمیسیون انتخابات  دیدار کرد، این کمیسیون چنین تصمیمی گرفته‌است.

همزمان با این، سفارت ایالات متحده در یک خبرنامه، هرچند از برگزاری انتخابات شفاف پشتیبانی کرده اما گفته که کمیسیون مستقل انتخابات بر آن روش‌های رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال باید تمرکز نماید که عملی استند.

در بخش دیگری از فیصلۀ اعضای کمیسیون انتخابات آمده‌است که در انتخابات آینده ثبت نام‌های رأی‌‎دهنده‌گان با درنظرداشت شناس‌نامه‌های کاغذی انجام شود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی و شوراهای ولایتی به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزرا شود.

انتخابات ۹۷

برای ثبت نام رأی‌دهنده‌گان در انتخابات از فن‌آوری استفاده نمی‌شود

نهادهای ناظر بر ورند انتخابات، می‌گویند که این فیصله نشان دهندۀ ناتوانی کمیسیون انتخابات در مدیریت انتخابات آینده است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله کرده‌است که در انتخابات‌های پیش‌رو از فن‌آوری‌ها در روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان کار نگیرد.

این کمیسیون، علت این کار را کمبود وقت، نبود امکانات و عملی نبودن کارگیری از فن‌آوری بایومتریک به علت نبود دستگاه‌های بایومتریک گفته‌است.

اعضای کمیسیون انتخابات، بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، به روز پنجم ماه ثور فیصله کرده بودند که ثبت نام رأی‌دهنده‌گان با ثبت مشخصات بایومتریک آن‌ها انجام شود اما اکنون این فیصله را تغییر داده‌اند.

در این فیصلۀ اعضای کمیسیون که یک نسخۀ آن به طلوع‌نیوز رسیده‌است، آمده‌است که کارگیری از فن‌آوری به شمول شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان در انتخابات آینده عملی نیست.

نهادهای ناظر بر انتخابات و شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند که باید شفافیت در انتخابات تأمین شود.

نعیم اصغری، معاون بنیاد انتخابت آزاد و عادلانۀ افغانستان گفت: «دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر افتاد این بود که استفادۀ بایومتریک حتمی شد. به این خاطر، کمیسیون تقویم را تعدیل کرد و تاریخ انتخابات را به شش میزان تغییر داد تا این‌که تکنالوژی استفاده شود. حالا دوباره نمی‌خواهد که تکنالوژی استفاده کند. این کار، این را می‌رساند که کمیسیون در مدیریت ضعیف‌تر از گذشته خواهد بود.»

کمیسیون مستقل انتخابات اما حاضر نشد در این باره گفت‌وگو کند، اما ابراهیم الکوزی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات این تصمیم را بدون مشوره نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته‌است.

آقای الکوزی افزود: «من شریک روند انتخابات استم و می‌گویم که بایومتریک نشود، قبول ندارم. اینان کی استند که سر به خود تصمیم بگیرند.»

عنایت الله حفیظ، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اظهار داشت: «ما این مادۀ قانون را انعطاف‌پذیر می‌توانستیم بسازیم که تا انتخابات‌های دیگر آنلاین بسازیم در شش ماه امکانش نیست.»

اما ظاهرأ پس از آن‌که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، دو روز پیش با اعضای کمیسیون انتخابات  دیدار کرد، این کمیسیون چنین تصمیمی گرفته‌است.

همزمان با این، سفارت ایالات متحده در یک خبرنامه، هرچند از برگزاری انتخابات شفاف پشتیبانی کرده اما گفته که کمیسیون مستقل انتخابات بر آن روش‌های رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال باید تمرکز نماید که عملی استند.

در بخش دیگری از فیصلۀ اعضای کمیسیون انتخابات آمده‌است که در انتخابات آینده ثبت نام‌های رأی‌‎دهنده‌گان با درنظرداشت شناس‌نامه‌های کاغذی انجام شود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی و شوراهای ولایتی به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزرا شود.

هم‌رسانی کنید