تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

غنی: انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان مشخص شده برگزار می‌شود

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در زمان معین شدۀ آن برگزار خواهد شد.

بربنیاد تقویم انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان سال آینده برگزار شود. رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و شانزده تن دیگر از نامزدان این انتخابات استند.

آقای غنی که روز یک‌شنبه (۵ دلو) در ولایت نیمروز سخن می‌زد، در این باره گفت: «انتخابات، فرمایش قانون اساسی است. خواسته ملت افغانستان، انتخابات ریاست‌جمهوری به وقت و زمان انشالله تعالی انجام می‌شود و هدایت من به همۀ ادارات دولتی این است که از هرگونه مداخله جلوگیری کنند.»

این در حالی است که تاکنون اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی نشده‌اند و این کمیسیون‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

دو هفته پیش، پس از آن‌که قانون انتخابات تعدیل شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، قرار است چهارده تن دیگر که از سوی نامزدان انتخابات رأی خواهند گرفت، به عنوان اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند.

حکومت می‌گوید که تاکنون ۸۴ تن از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط به انتخابات، برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده‌اند و روند بررسی سندهای آنان جریان دارند.

محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که قرار است بررسی سندها و روند رأی‌گیری، تا هفتۀ آینده به اتمام برسد و در هفتۀ آینده اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند: «نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به چهارده تن رأی خواهند داد – به هفت نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات، به پنج نفر برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و دو نفر هم به رییسان دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی.»

احزاب و جریان‌های سیاسی، بر معرفی کسانی که توانایی و کارایی این وظیفه را داشته باشند، تاکید می‌ورزند.
همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گفت: «امیدوار هستیم کسانی در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند که امین باشند و توانایی داشته باشند و در این کمیسیون‌ها کار کنند و بتوانند در برابر زورمندان هم ایستاده شوند.»

در همین حال، نهادهای نظارت کننده بر انتخابات می‌گویند که هیچ نهادی از چگونگی رأی‌دهی به نامزدان عضویت در کمیسیون‌های نظارت نخواهند کرد و این کار باعث نگرانی آنان شده‌است.

 محمد یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بیان داشت: «در قانون واضح گفته نشده که چگونه رأی‌گیری شود، اما به نظر ما باید به اساس یک طرزالعمل این کار باید انجام شود و کسانی که نامزد استند به آنان وقت داده شود که به گونۀ علنی برنامه‌های خودرا ارایه کنند و دیدگاه‌های شان را به مردم واضح سازند و میکانیزم رأی دهی روشن شود؛ باید تمام نامزدان باید حضور داشته باشند و به نهادهای ناظر اجازه داده شود که نظارت کنند.»

با این همه، تاکنون حکومت دربارۀ زمان دقیق و شیوۀ رأی‌دهی روند گزینش اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی چیزی نمی‌گوید.

انتخابات ۹۷

غنی: انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان مشخص شده برگزار می‌شود

بربنیاد تقویم انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان سال آینده برگزار شود.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در زمان معین شدۀ آن برگزار خواهد شد.

بربنیاد تقویم انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان سال آینده برگزار شود. رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و شانزده تن دیگر از نامزدان این انتخابات استند.

آقای غنی که روز یک‌شنبه (۵ دلو) در ولایت نیمروز سخن می‌زد، در این باره گفت: «انتخابات، فرمایش قانون اساسی است. خواسته ملت افغانستان، انتخابات ریاست‌جمهوری به وقت و زمان انشالله تعالی انجام می‌شود و هدایت من به همۀ ادارات دولتی این است که از هرگونه مداخله جلوگیری کنند.»

این در حالی است که تاکنون اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی نشده‌اند و این کمیسیون‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

دو هفته پیش، پس از آن‌که قانون انتخابات تعدیل شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، قرار است چهارده تن دیگر که از سوی نامزدان انتخابات رأی خواهند گرفت، به عنوان اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند.

حکومت می‌گوید که تاکنون ۸۴ تن از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط به انتخابات، برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست داده‌اند و روند بررسی سندهای آنان جریان دارند.

محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که قرار است بررسی سندها و روند رأی‌گیری، تا هفتۀ آینده به اتمام برسد و در هفتۀ آینده اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند: «نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به چهارده تن رأی خواهند داد – به هفت نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات، به پنج نفر برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و دو نفر هم به رییسان دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی.»

احزاب و جریان‌های سیاسی، بر معرفی کسانی که توانایی و کارایی این وظیفه را داشته باشند، تاکید می‌ورزند.
همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گفت: «امیدوار هستیم کسانی در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند که امین باشند و توانایی داشته باشند و در این کمیسیون‌ها کار کنند و بتوانند در برابر زورمندان هم ایستاده شوند.»

در همین حال، نهادهای نظارت کننده بر انتخابات می‌گویند که هیچ نهادی از چگونگی رأی‌دهی به نامزدان عضویت در کمیسیون‌های نظارت نخواهند کرد و این کار باعث نگرانی آنان شده‌است.

 محمد یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بیان داشت: «در قانون واضح گفته نشده که چگونه رأی‌گیری شود، اما به نظر ما باید به اساس یک طرزالعمل این کار باید انجام شود و کسانی که نامزد استند به آنان وقت داده شود که به گونۀ علنی برنامه‌های خودرا ارایه کنند و دیدگاه‌های شان را به مردم واضح سازند و میکانیزم رأی دهی روشن شود؛ باید تمام نامزدان باید حضور داشته باشند و به نهادهای ناظر اجازه داده شود که نظارت کنند.»

با این همه، تاکنون حکومت دربارۀ زمان دقیق و شیوۀ رأی‌دهی روند گزینش اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی چیزی نمی‌گوید.

هم‌رسانی کنید