تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: چگونه‌گی تثبیت بایومتریک رای دهنده‌گان

ایتلاف بزرگ ملی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در بارۀ چگونه‌گی تثبیت بایومتریک رای دهنده‌گان باید به ایتلاف بزرگ‌ملی معلومات بدهد.

این اتلاف می‌گوید که حکومت و کمیسیون باید آنان را قانع بسازند که طرح تثبیت بایومتریک رای دهنده‌گان در روز انتخابات عملی است.

درهمین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس در نامه‌های رسمی که به این نهاد فرستاده است، اطلاعات شماری از شناس نامه‌ها را ناقص دانسته است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:

مولانا فرید، فعال سیاسی 
ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت  اسلامی 
یوسف رشید، مسوول نهاد فیفا

انتخابات

انتخابات ۹۷: چگونه‌گی تثبیت بایومتریک رای دهنده‌گان

ایتلاف بزرگ ملی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در بارۀ چگونه‌گی تثبیت بایومتریک رای دهنده‌گان باید به ایتلاف بزرگ‌ملی معلومات بدهد.

این اتلاف می‌گوید که حکومت و کمیسیون باید آنان را قانع بسازند که طرح تثبیت بایومتریک رای دهنده‌گان در روز انتخابات عملی است.

درهمین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس در نامه‌های رسمی که به این نهاد فرستاده است، اطلاعات شماری از شناس نامه‌ها را ناقص دانسته است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:

مولانا فرید، فعال سیاسی 
ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت  اسلامی 
یوسف رشید، مسوول نهاد فیفا

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews