تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: انتقاد سیگر از عملکرد ضعیف حکومت در برابر فساد

سیگر یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ، حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد یک حکومت قانون گریز، ناتوان و ناکار آمد می‌داند.

ارزیابی‌های سه  ماه اخیر سیگر نشان می‌دهند که بسیاری از پرونده های فساد به علت نبود اراده سیاسی بررسی نشده اند.

در این گزارش آمده است که لوی سارنوال کشور هنگامی پاسخ دادن به پرسش‌های مقام‌های امریکایی در باره پرونده‌های بزرگ فساد ناکام بوده  است و وزارت امور داخله نیز در کار پیگرد فساد پیشه‌گان ناکام بوده است.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

جمشید رسولی، سخن‌گوی اداره لوی سارنوالی

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی

فراخبر

فراخبر: انتقاد سیگر از عملکرد ضعیف حکومت در برابر فساد

سیگر یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ، حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد یک حکومت قانون گریز، ناتوان و ناکار آمد می‌داند.

ارزیابی‌های سه  ماه اخیر سیگر نشان می‌دهند که بسیاری از پرونده های فساد به علت نبود اراده سیاسی بررسی نشده اند.

در این گزارش آمده است که لوی سارنوال کشور هنگامی پاسخ دادن به پرسش‌های مقام‌های امریکایی در باره پرونده‌های بزرگ فساد ناکام بوده  است و وزارت امور داخله نیز در کار پیگرد فساد پیشه‌گان ناکام بوده است.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

جمشید رسولی، سخن‌گوی اداره لوی سارنوالی

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews