تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی کارکردهای مجلس نماینده‌گان

شورای ملی تعطیلات تابستانی یک‌ونیم ماهه اش را آغاز کرد.درحالیکه هیئت اداری مجلس نماینده‌گان از کارکردهای این هیئت سخن میزند، اما شماری دیگر از نماینده‌گان، خود شان را در انجام وظایف ناکام  میدانند.

از سوی دیگر رییس مجلس نماینده‌گان در پایان نشست امروز نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را در تأمین امنیت و پیکار با هراس افگنان  ناتوان  می‌داند و می‌گوید که کشور با تهدیدهای سخت روبرو است.

از سوی دیگر شماری از نماینده گان بیشتر شدن ناامنی‌ها را در شهر کابل شرم آور می‌دانند.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است  

فهیم دشتی، روزنامه نگار
فرهاد مجیدی، عضو مجلس نماینده‌گان
  

فراخبر

فراخبر: بررسی کارکردهای مجلس نماینده‌گان

شورای ملی تعطیلات تابستانی یک‌ونیم ماهه اش را آغاز کرد.درحالیکه هیئت اداری مجلس نماینده‌گان از کارکردهای این هیئت سخن میزند، اما شماری دیگر از نماینده‌گان، خود شان را در انجام وظایف ناکام  میدانند.

از سوی دیگر رییس مجلس نماینده‌گان در پایان نشست امروز نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را در تأمین امنیت و پیکار با هراس افگنان  ناتوان  می‌داند و می‌گوید که کشور با تهدیدهای سخت روبرو است.

از سوی دیگر شماری از نماینده گان بیشتر شدن ناامنی‌ها را در شهر کابل شرم آور می‌دانند.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است  

فهیم دشتی، روزنامه نگار
فرهاد مجیدی، عضو مجلس نماینده‌گان
  

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews