تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: خواست جمعیت اسلامی؛ ملغا نشدن شورای عالی صلح

در روزهای اخیر رییس‌جمهور با شماری از رهبران جهادی و چهره‌های پرنفوذ در بارۀ چگونگی گفت وگوهای صلح دیدارهایی داشته است.

ظاهراً محور این دیدارها رأی زنی در بارۀ ایجاد یک هیئت ملی رأی‌زنی برای گفت وگوهای صلح بوده‌است.

محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی که با شماری از اعضای این حزب با رییس‌جمهور دیدار کرده است، می گوید آن‌ها از رییس جمهور خواسته‌اند تا شورای عالی صلح را ملغا نسازد و کار هئیتی که قرار است تشکیل شود نیز موازی با کار شورای صلح نباشد.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

•    ضیا رفعت، آگاه سیاسی و استاد دانشگاه

•    اجمل بلوچ زاده، آگاه سیاسی 

فراخبر

فراخبر: خواست جمعیت اسلامی؛ ملغا نشدن شورای عالی صلح

در روزهای اخیر رییس‌جمهور با شماری از رهبران جهادی و چهره‌های پرنفوذ در بارۀ چگونگی گفت وگوهای صلح دیدارهایی داشته است.

ظاهراً محور این دیدارها رأی زنی در بارۀ ایجاد یک هیئت ملی رأی‌زنی برای گفت وگوهای صلح بوده‌است.

محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی که با شماری از اعضای این حزب با رییس‌جمهور دیدار کرده است، می گوید آن‌ها از رییس جمهور خواسته‌اند تا شورای عالی صلح را ملغا نسازد و کار هئیتی که قرار است تشکیل شود نیز موازی با کار شورای صلح نباشد.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

•    ضیا رفعت، آگاه سیاسی و استاد دانشگاه

•    اجمل بلوچ زاده، آگاه سیاسی 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews