تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: وضعیت افغانستان پس از ۱۷ سال از حملات یازدهم سپتامبر

یازدهم ماه سپتامبر مصادف است با هفدهمین سالروز حمله‌های شبکۀ القاعده بر برج‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در ایالات متحده امریکا که در آن به گفتۀ مقام‌های امریکایی بیشتر از ۳۰۰۰ تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.

هفده سال پیش از امروز امریکا و هم پیمانانش برای نابودسازی شبکۀ القاعده به افغانستان  یک حملۀ گستردۀ نظامی را براه انداختند و نیز میلیاردها دالر کمک‌های جهانی به این کشور سرازیر شد، اما هفده سال پس از حضور جامعه جهانی

در افغانستان، زنده‌گی مردم از رهگذر اقتصادی و امنیتی بهبود نیافته است.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

فردین هاشمی، استاد دانشگاه

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین

فراخبر

فراخبر: وضعیت افغانستان پس از ۱۷ سال از حملات یازدهم سپتامبر

یازدهم ماه سپتامبر مصادف است با هفدهمین سالروز حمله‌های شبکۀ القاعده بر برج‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در ایالات متحده امریکا که در آن به گفتۀ مقام‌های امریکایی بیشتر از ۳۰۰۰ تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.

هفده سال پیش از امروز امریکا و هم پیمانانش برای نابودسازی شبکۀ القاعده به افغانستان  یک حملۀ گستردۀ نظامی را براه انداختند و نیز میلیاردها دالر کمک‌های جهانی به این کشور سرازیر شد، اما هفده سال پس از حضور جامعه جهانی

در افغانستان، زنده‌گی مردم از رهگذر اقتصادی و امنیتی بهبود نیافته است.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

فردین هاشمی، استاد دانشگاه

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews