تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: تأثیرات اقتصادی خروج امریکا از توافق هسته‌یی با ایران

امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک که به نام « برجام » شناخته شده است، خارج شد.

بیرون شدن امریکا از این توافقنامۀ هسته‌‌یی و وضع دوبارۀ تحریم‌ها بر ایران چه تأثیراتی را می‌تواند بر اقتصاد منطقه و عمدتأ افغانستان در پی داشته باشد. 

امریکا با بیرون شدن از برجام و اعمال تحریم‌ها بر ایران، آیا در تلاش فلج سازی اقتصاد ایران است؟ 

سال گذشته امضای توافقنامۀ سه جانبه در میان ایران ، افغانستان و هند در پیوند به پروژۀ چا بهار، امکانات تازه‌یی داد و ستدد اقتصادی برای افغانستان را فراهم ساخت و افغانستان انتظار داشت تا با استفاده از امکانات چابهار به فشارهای اقتصادی پاکستان پایان دهد و با گذشت زمان چابهار بتواند جایگاه بندر کراچی پاکستان در اقتصاد کشور را  پیدا کند.

اگر تحریم‌های امریکا بتواند چابهار را از کارایی و ثمردهی لازم بیندازد، افغانستان از هم اکنون باید چه تدابیری را روی دست گیرد؟

در گفتمان این هفته به این موضوع می پردازیم.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

* سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل

*  توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع

*  انتظار خادم، آگاه روابط بین الملل

*  بصیر احمد یوسف،  اگاه خاور میانه
 

گفتمان

گفتمان: تأثیرات اقتصادی خروج امریکا از توافق هسته‌یی با ایران

امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک که به نام « برجام » شناخته شده است، خارج شد.

بیرون شدن امریکا از این توافقنامۀ هسته‌‌یی و وضع دوبارۀ تحریم‌ها بر ایران چه تأثیراتی را می‌تواند بر اقتصاد منطقه و عمدتأ افغانستان در پی داشته باشد. 

امریکا با بیرون شدن از برجام و اعمال تحریم‌ها بر ایران، آیا در تلاش فلج سازی اقتصاد ایران است؟ 

سال گذشته امضای توافقنامۀ سه جانبه در میان ایران ، افغانستان و هند در پیوند به پروژۀ چا بهار، امکانات تازه‌یی داد و ستدد اقتصادی برای افغانستان را فراهم ساخت و افغانستان انتظار داشت تا با استفاده از امکانات چابهار به فشارهای اقتصادی پاکستان پایان دهد و با گذشت زمان چابهار بتواند جایگاه بندر کراچی پاکستان در اقتصاد کشور را  پیدا کند.

اگر تحریم‌های امریکا بتواند چابهار را از کارایی و ثمردهی لازم بیندازد، افغانستان از هم اکنون باید چه تدابیری را روی دست گیرد؟

در گفتمان این هفته به این موضوع می پردازیم.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

* سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل

*  توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع

*  انتظار خادم، آگاه روابط بین الملل

*  بصیر احمد یوسف،  اگاه خاور میانه
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews