تازه‌ترین خبرها
محور

محور: ادامۀ حرکت مردمی صلح خواهی و مشکلات آنان

انعام الدین، یک عضو حرکت مردمی صلح‎خواهی هفتۀ پیش هنگامی که درکابل برای صلح داد خواهی می‌کرد، برایش خبر رسید که همسرش در نتیجۀ بیماری التهاب غده اپندکس جان داده است.

انعام الدین می‌گوید همسرش یک شبانه روز درد کشیده‌است و بخاطری‌که کسی نبوده تا اورا به شفاخانه انتقال دهد، در کنج خانه جان داده است.

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی صلح خواهی بحث کرده است.

محور

محور: ادامۀ حرکت مردمی صلح خواهی و مشکلات آنان

انعام الدین، یک عضو حرکت مردمی صلح‎خواهی هفتۀ پیش هنگامی که درکابل برای صلح داد خواهی می‌کرد، برایش خبر رسید که همسرش در نتیجۀ بیماری التهاب غده اپندکس جان داده است.

انعام الدین می‌گوید همسرش یک شبانه روز درد کشیده‌است و بخاطری‌که کسی نبوده تا اورا به شفاخانه انتقال دهد، در کنج خانه جان داده است.

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی صلح خواهی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews