تازه‌ترین خبرها
محور

محور: افزایش توانایی‌های نیروهای هوایی افغان

جنرال لینس بنج، معاون فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان، می‌گوید که تا به پیش آغاز آتش‌بس یک‌جانبه با گروه طالبان افغان، نیروهای امریکایی،۱۵۴موضع طالبان را بمباران و نابود کردند و به ارزش ۴۵میلیون دالر به این گروه زیان وارد شد.

این جنرال امریکایی می‌گوید که اکنون بیشتر منابع تمویلی گروه طالبان از جمله کارخانه‌های تولید مواد مخدر در هیچ‌جایی از افغانستان، مصوون نیستند.

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با میرزا محمد یارمند آگاه مسایل نظامی بحث کرده است.

محور

محور: افزایش توانایی‌های نیروهای هوایی افغان

جنرال لینس بنج، معاون فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان، می‌گوید که تا به پیش آغاز آتش‌بس یک‌جانبه با گروه طالبان افغان، نیروهای امریکایی،۱۵۴موضع طالبان را بمباران و نابود کردند و به ارزش ۴۵میلیون دالر به این گروه زیان وارد شد.

این جنرال امریکایی می‌گوید که اکنون بیشتر منابع تمویلی گروه طالبان از جمله کارخانه‌های تولید مواد مخدر در هیچ‌جایی از افغانستان، مصوون نیستند.

در این برنامه گرداننده صدف امیری این موضوع را با میرزا محمد یارمند آگاه مسایل نظامی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews