تازه‌ترین خبرها
محور

محور: افشای سندها از شناسنامه‌های نادرست و غیرمعیاری

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده اند نشان میدهند که شماری از کتاب‌های اساس شناسنامه‌هایی که در هنگام توزیع شناسنامه‌ها برای انتخابات توزیع شده اند نادرست و غیزمعیاری استند.

بخش دیگری از این سندها نشان میدهند که صدها شناسنامه جعلی با برچسب‌های اصلی، اما تصویر یک فرد توزیع شده اند.

اداره ثبت احوال نفوس این شناسنامه‌ها را جعلی میداند و می‌گوید که شماری از کارمندان این اداره در تلاش بدنام ساختن این نهاد استند.

رییس اداره ثبت احوال نفوس می‌گوید که آنان در جریان بررسی و تحلیل شناسنامه‌هایی که در جریان تبلیغات برای توزیع شناسنامه‌ها شده اند در حدود بیست هزار شناسنامه را باطل ساخته اند و ده‌ها کتاب اساس را از بهرداشتن اطلاعات مشکوک قرنطین کرده اند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تائید میکند برچسپ‌هایی که در شماری از شناسنامه‌های جعلی چسپانیده شده اند اصلی استند.    

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با روح الله احمدزی، سخنگوی اداره تذکره‌های الکترونیکی بحث کرده اند. 

محور

محور: افشای سندها از شناسنامه‌های نادرست و غیرمعیاری

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده اند نشان میدهند که شماری از کتاب‌های اساس شناسنامه‌هایی که در هنگام توزیع شناسنامه‌ها برای انتخابات توزیع شده اند نادرست و غیزمعیاری استند.

بخش دیگری از این سندها نشان میدهند که صدها شناسنامه جعلی با برچسب‌های اصلی، اما تصویر یک فرد توزیع شده اند.

اداره ثبت احوال نفوس این شناسنامه‌ها را جعلی میداند و می‌گوید که شماری از کارمندان این اداره در تلاش بدنام ساختن این نهاد استند.

رییس اداره ثبت احوال نفوس می‌گوید که آنان در جریان بررسی و تحلیل شناسنامه‌هایی که در جریان تبلیغات برای توزیع شناسنامه‌ها شده اند در حدود بیست هزار شناسنامه را باطل ساخته اند و ده‌ها کتاب اساس را از بهرداشتن اطلاعات مشکوک قرنطین کرده اند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تائید میکند برچسپ‌هایی که در شماری از شناسنامه‌های جعلی چسپانیده شده اند اصلی استند.    

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با روح الله احمدزی، سخنگوی اداره تذکره‌های الکترونیکی بحث کرده اند. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews