تازه‌ترین خبرها
محور

محور: تنش ها در ولایت بلخ

هیآت بلند پایه حکومت از حل تنش های به میان آمده بر سر معرفی فرمانده تازه پولیس بلخ خبر می دهد.
 
اسد الله خالد و مسعود اندرابی سرپرستان وزارت های دفاع ملی و امور داخله دیروز با عطا محمد نور و مقام های ولایت بلخ دیدار کردند.

آقای خالد می افزاید که نتیجه دیدارهایش را با رهبری حکومت در کابل درمیان خواهد گذاشت.

به گفته او، تغییر و تبدیل مقام های دولتی یک اصل است و فرمانده پولیس بلخ شاید فردا در این سمت نباشد و به جای دیگری تبدیل شود.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با کریم امینی، خبرنگار طلوع‌نیوز و محمدعبده، عضو مجلس نماینده‌گان بحث کرده است. 

محور

محور: تنش ها در ولایت بلخ

هیآت بلند پایه حکومت از حل تنش های به میان آمده بر سر معرفی فرمانده تازه پولیس بلخ خبر می دهد.
 
اسد الله خالد و مسعود اندرابی سرپرستان وزارت های دفاع ملی و امور داخله دیروز با عطا محمد نور و مقام های ولایت بلخ دیدار کردند.

آقای خالد می افزاید که نتیجه دیدارهایش را با رهبری حکومت در کابل درمیان خواهد گذاشت.

به گفته او، تغییر و تبدیل مقام های دولتی یک اصل است و فرمانده پولیس بلخ شاید فردا در این سمت نباشد و به جای دیگری تبدیل شود.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با کریم امینی، خبرنگار طلوع‌نیوز و محمدعبده، عضو مجلس نماینده‌گان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews