تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نشست نماینده‌گان افغان و طالبان در مسکو

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های روسی، قرار است نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان در نشست مسکو با هم دیدار کنند.

ضمیر کابلوف، فرستادۀ وِیژۀ روسیه برای افغانستان به رسانه‌های روسی گفته است که مقام‌های حکومت افغانستان آماده‌گی شان را برای دیدار با نماینده‌گان طالبان در نشست مسکو اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری ایتارتاس روسیه بربنیاد ادعای روزنامۀ ایزویستای این کشور، گزارش داده است که هیئت حکومت افغانستان به رهبری نصیر احمد اندیشه، معین وزارت خارجۀ افغانستان از مسکو دیدار کرده است تا با مقام‌های روس دربارۀ چگونگی نشست مسکو دربارۀ صلح افغانستان رایزنی کند.

آقای کابلوف گفته است که زمان دقیق برگزاری نشست مسکو که در آن نماینده‌گان حکومت افغانستان، طالبان و دوازده کشور منطقه دعوت شده اند، روشن نیست.

روز گذشته، وزارت امور خارجه افغانستان تأیید کرد که محمد اکرم خپلواک، رییس دبیرخانۀ شورای عالی‌صلح و محمد نصیر اندیشه، معین اداری و منابع وزارت امورخارجه برای گفت‌وگوها با مقام‌های روسی در بارۀ نشست مسکو به روز چهارشنبه به روسیه رفته‌اند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با بهار مهر، آگاه روابط بین الملل و سیدحامد انوری، آگاه سیاسی بحث کرده است. 

محور

محور: نشست نماینده‌گان افغان و طالبان در مسکو

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های روسی، قرار است نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان در نشست مسکو با هم دیدار کنند.

ضمیر کابلوف، فرستادۀ وِیژۀ روسیه برای افغانستان به رسانه‌های روسی گفته است که مقام‌های حکومت افغانستان آماده‌گی شان را برای دیدار با نماینده‌گان طالبان در نشست مسکو اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری ایتارتاس روسیه بربنیاد ادعای روزنامۀ ایزویستای این کشور، گزارش داده است که هیئت حکومت افغانستان به رهبری نصیر احمد اندیشه، معین وزارت خارجۀ افغانستان از مسکو دیدار کرده است تا با مقام‌های روس دربارۀ چگونگی نشست مسکو دربارۀ صلح افغانستان رایزنی کند.

آقای کابلوف گفته است که زمان دقیق برگزاری نشست مسکو که در آن نماینده‌گان حکومت افغانستان، طالبان و دوازده کشور منطقه دعوت شده اند، روشن نیست.

روز گذشته، وزارت امور خارجه افغانستان تأیید کرد که محمد اکرم خپلواک، رییس دبیرخانۀ شورای عالی‌صلح و محمد نصیر اندیشه، معین اداری و منابع وزارت امورخارجه برای گفت‌وگوها با مقام‌های روسی در بارۀ نشست مسکو به روز چهارشنبه به روسیه رفته‌اند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با بهار مهر، آگاه روابط بین الملل و سیدحامد انوری، آگاه سیاسی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews