تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نگرانی‌ها از خشک شدن منابع آبی کابل

وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هشدار میدهد که ادامه حفر چاه‌های عمیق در کابل، تمامی منابع آبی پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت.

آقای فهیم می‌گوید که درکابل در یک سال سی و دو میلیون متر مکعب آب برداشت می شود، در حالی ظرفیت آبی پایتخت در یک سال بیست و نه میلیون متر مکعب است. 

اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که همین اکنون دو صد و سیزده هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در شهر کابل حفر شده است و این یک بحران است.

وزارت انرژی و آب نیز کاهش آب های زیر زمینی را در کابل بسیار نگران کننده می‌داند و بر مجازات شرکت هایی تاکید می ورزد که آب‌های کابل را به گونهء غیر قانونی بیرون می کشند.

دراین رنامه گردانند صدف امیری با احمد تمیم عظیمی، نماینده وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی بحث کرده است. 

محور

محور: نگرانی‌ها از خشک شدن منابع آبی کابل

وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هشدار میدهد که ادامه حفر چاه‌های عمیق در کابل، تمامی منابع آبی پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت.

آقای فهیم می‌گوید که درکابل در یک سال سی و دو میلیون متر مکعب آب برداشت می شود، در حالی ظرفیت آبی پایتخت در یک سال بیست و نه میلیون متر مکعب است. 

اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که همین اکنون دو صد و سیزده هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در شهر کابل حفر شده است و این یک بحران است.

وزارت انرژی و آب نیز کاهش آب های زیر زمینی را در کابل بسیار نگران کننده می‌داند و بر مجازات شرکت هایی تاکید می ورزد که آب‌های کابل را به گونهء غیر قانونی بیرون می کشند.

دراین رنامه گردانند صدف امیری با احمد تمیم عظیمی، نماینده وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews