تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نگرانی احزاب از اصلاحات در کمیسیون انتخابات

کمیته احزاب و جریان‌های سیاسی هشدارمی دهد که اگر در انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات جدیی دربخش‌های فنی، نظارتی ونیز  تغییراتی در رهبری کمیسیون انتخابات به میان نیایند، احزاب انتخابات غیر شفاف را نخواهند پذیرفت و به ایجاد حکومت موقت فکر خواهند کرد.

اما حکومت یگانه راه تغییر حکومت را از راه انتخابات میداند و تاکید می ورزد که از تمامی امکانات برای برگزار شدن یک انتخابات شفاف کار خواهد گرفت. 

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای رسیده گی به خواست های احزاب گفت و گوهای شان با نهادهای کمک کننده و نیز نماینده‌گان احزاب ادامه دارند. 

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با محمد ناطقی، عضو کمیته سیاسی احزاب بحث کرده است. 

محور

محور: نگرانی احزاب از اصلاحات در کمیسیون انتخابات

کمیته احزاب و جریان‌های سیاسی هشدارمی دهد که اگر در انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات جدیی دربخش‌های فنی، نظارتی ونیز  تغییراتی در رهبری کمیسیون انتخابات به میان نیایند، احزاب انتخابات غیر شفاف را نخواهند پذیرفت و به ایجاد حکومت موقت فکر خواهند کرد.

اما حکومت یگانه راه تغییر حکومت را از راه انتخابات میداند و تاکید می ورزد که از تمامی امکانات برای برگزار شدن یک انتخابات شفاف کار خواهد گرفت. 

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای رسیده گی به خواست های احزاب گفت و گوهای شان با نهادهای کمک کننده و نیز نماینده‌گان احزاب ادامه دارند. 

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با محمد ناطقی، عضو کمیته سیاسی احزاب بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews