تازه‌ترین خبرها
محور

محور: چالش های معلولین درکشور

معلولین در افغانستان با چالش‌های جدی روبرو هستن از همکاری نکردن حکومت با معلولان و نبود فضا و شرایط مناسب برای اجتماعی و کاری با آنان، با ان هم معلولان در کشور در تلاش هستن تا با این مشکلات و چالش ها مبارزه کنند و برای ثابت ساختن اینکه معلولیت ناتوانی نیست میکوشند؛ در میان آنان ربابه دخترک معلول هست که کوشیده در چندین سال با تلاش ها استعداد اش را در بخش نقاشی ثابت بسازد و چندین تابلو را در نداشتن دست با دهان اش ترسیم نماید.

دراین برنامه گرداننده جمال ناصر فرهمند با ربابه محمدی، نقاش بحث کرده است. 

محور

محور: چالش های معلولین درکشور

معلولین در افغانستان با چالش‌های جدی روبرو هستن از همکاری نکردن حکومت با معلولان و نبود فضا و شرایط مناسب برای اجتماعی و کاری با آنان، با ان هم معلولان در کشور در تلاش هستن تا با این مشکلات و چالش ها مبارزه کنند و برای ثابت ساختن اینکه معلولیت ناتوانی نیست میکوشند؛ در میان آنان ربابه دخترک معلول هست که کوشیده در چندین سال با تلاش ها استعداد اش را در بخش نقاشی ثابت بسازد و چندین تابلو را در نداشتن دست با دهان اش ترسیم نماید.

دراین برنامه گرداننده جمال ناصر فرهمند با ربابه محمدی، نقاش بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews