تازه‌ترین خبرها
گوناگون

اندیشه: ماهیت و مفهوم نقد سیاسی در افغانستان

در این برنامه گرداننده ملک ستیز ماهیت و مفهوم نقد سیاسی در افغانستان را با غفور لیوال نویسنده و پژوهشگر و علی امیری نویسنده و منتقد بحث کرده است.

مهمانان در این برنامه روی این موارد که نقد چه جایگاهی در ادبیات سیاسی افغانستان دارد؟ نقد سازنده چیست و چه تفاوتی با نفرت‌افگنی دارد؟ وآیا نقد در جامعهء ما راه یافته است یا نه، بحث کرده‌اند.

 

گوناگون

اندیشه: ماهیت و مفهوم نقد سیاسی در افغانستان

در این برنامه گرداننده ملک ستیز ماهیت و مفهوم نقد سیاسی در افغانستان را با غفور لیوال نویسنده و پژوهشگر و علی امیری نویسنده و منتقد بحث کرده است.

مهمانان در این برنامه روی این موارد که نقد چه جایگاهی در ادبیات سیاسی افغانستان دارد؟ نقد سازنده چیست و چه تفاوتی با نفرت‌افگنی دارد؟ وآیا نقد در جامعهء ما راه یافته است یا نه، بحث کرده‌اند.

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews