تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مستند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری

در این برنامه تهیه کننده فرحناز فروتن روی روند کاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان تمرکز کرده است.

طرح ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برای نخستین بار، در توافقات بن پیش‌بینی شد.

بر بنیاد حکم مادۀ دوم فرمان شماره ۲۵، ۲۰ جوزای ۱۳۸۲رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، نام کمیسیون مستقل ادارۀ ملکی، به «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی» تغییر یافت و به همین تاریخ، این کمیسیون عملاً به کار آغاز کرد.

گوناگون

مستند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری

در این برنامه تهیه کننده فرحناز فروتن روی روند کاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان تمرکز کرده است.

طرح ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برای نخستین بار، در توافقات بن پیش‌بینی شد.

بر بنیاد حکم مادۀ دوم فرمان شماره ۲۵، ۲۰ جوزای ۱۳۸۲رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، نام کمیسیون مستقل ادارۀ ملکی، به «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی» تغییر یافت و به همین تاریخ، این کمیسیون عملاً به کار آغاز کرد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews