تازه‌ترین خبرها
گوناگون

همگام با رویدادها: حکومت در تلاش ایجاد شورای بزرگان

رییس جمهور غنی، به تازه‌گی با عبد رب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، محمد کریم خلیلی و فضل هادی مسلمیار به گونۀ جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

ریاست جمهوری هدف از این دیدارها را مشوره در بارۀ مسایل مهم ملی و جهانی می‌گوید، اما منابعی می‌گویند که در این دیدارها در بارۀ ایجاد شورایی زیر نام «شورای بزرگان» رأی زنی شده است؛ شورایی که عضویت  آن را چهره‌های جهادی و سیاسی کشور خواهند داشت.

در این برنامه شگوفه دانش این موضوع را با عبدالغفار اخلاص سیغانی، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان بحث کرده است.

گوناگون

همگام با رویدادها: حکومت در تلاش ایجاد شورای بزرگان

رییس جمهور غنی، به تازه‌گی با عبد رب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، محمد کریم خلیلی و فضل هادی مسلمیار به گونۀ جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

ریاست جمهوری هدف از این دیدارها را مشوره در بارۀ مسایل مهم ملی و جهانی می‌گوید، اما منابعی می‌گویند که در این دیدارها در بارۀ ایجاد شورایی زیر نام «شورای بزرگان» رأی زنی شده است؛ شورایی که عضویت  آن را چهره‌های جهادی و سیاسی کشور خواهند داشت.

در این برنامه شگوفه دانش این موضوع را با عبدالغفار اخلاص سیغانی، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews