تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگو با رییس اجرایی سازمان تجارت بین المللی‌

در این برنامه گرداننده شبیر احمدی با ارانچا گونزالس، رییس اجرایی سازمان تجارت بین المللی و پیری مایودان، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، گفت‌وگو کرده است.

در این گفت‌وگو، گشایش راهبرد ملی صادرات افغانستان، کارایی این راهبرد و هدف‌های آن به شمول پیوند دادن افغانستان به بازارهای جهانی و افزایش توانایی‌های زنان کارآفرین بحث شده است.

آشفتگی بازارهای جهانی، صلح، امنیت و انتخابات نیز در این گفتگو به بحث گرفته شده‌اند.

 

 

گوناگون

گفت‌وگو با رییس اجرایی سازمان تجارت بین المللی‌

در این برنامه گرداننده شبیر احمدی با ارانچا گونزالس، رییس اجرایی سازمان تجارت بین المللی و پیری مایودان، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، گفت‌وگو کرده است.

در این گفت‌وگو، گشایش راهبرد ملی صادرات افغانستان، کارایی این راهبرد و هدف‌های آن به شمول پیوند دادن افغانستان به بازارهای جهانی و افزایش توانایی‌های زنان کارآفرین بحث شده است.

آشفتگی بازارهای جهانی، صلح، امنیت و انتخابات نیز در این گفتگو به بحث گرفته شده‌اند.

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews