تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با سفیر اتحادیه اروپا در کابل

یک نظرسنجی دیده‌بان شفافیت افغانستان، نشان می‌دهد که نهادهای عدلی و قضایی و معارف کشور فاسدترین نهادهای حکومت افغانستان استند.

دیده‌بان شفافیت، یافته‌های این نظرسنجی را در ۱۸ قوس در کابل همه‌گانی ساخت. این نظرسنجی که در درازای دوسال انجام شده، با ۸ هزار تن در ۳۴ ولایت کشور در بارۀ فساد اداری گفت‌وگو شده است.

مهم‌ترین یافته‌های دیده‌بان شفافیت از این نظرسنجی این است که ۱۴ درصد از مصاحبه شونده‌گان به این باور استند که دادگاه‌ها فاسدترین نهادها در افغانستان استند، ۱۰درصد وزارت معارف را فاسدترین نهاد گفته اند و ۹ درصد از مصاحبه شونده‌گان هم از لوی سارنوالی همچون فاسدترین نهاد در افغانستان نام برده‌اند.

در این برنامه، گرداننده شبیر احمدی گفت‌وگوی ویژۀ را پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در باره فساد اداری انجام داده است. 

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با سفیر اتحادیه اروپا در کابل

یک نظرسنجی دیده‌بان شفافیت افغانستان، نشان می‌دهد که نهادهای عدلی و قضایی و معارف کشور فاسدترین نهادهای حکومت افغانستان استند.

دیده‌بان شفافیت، یافته‌های این نظرسنجی را در ۱۸ قوس در کابل همه‌گانی ساخت. این نظرسنجی که در درازای دوسال انجام شده، با ۸ هزار تن در ۳۴ ولایت کشور در بارۀ فساد اداری گفت‌وگو شده است.

مهم‌ترین یافته‌های دیده‌بان شفافیت از این نظرسنجی این است که ۱۴ درصد از مصاحبه شونده‌گان به این باور استند که دادگاه‌ها فاسدترین نهادها در افغانستان استند، ۱۰درصد وزارت معارف را فاسدترین نهاد گفته اند و ۹ درصد از مصاحبه شونده‌گان هم از لوی سارنوالی همچون فاسدترین نهاد در افغانستان نام برده‌اند.

در این برنامه، گرداننده شبیر احمدی گفت‌وگوی ویژۀ را پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در باره فساد اداری انجام داده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews