تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی نقش زنان در نهادهای دولتی

منیره یوسف زاده‌، سخن‌گوی پیشین ادارۀ ارگان‌های محل که به تازه‌گی به حیث معاون اجتماعی ولایت کابل گماشته شده است، دیروز رسمآ معرفی شد.

درهمین حال والی کابل مشارکت زنان را در نهادهای دولتی ولایت کابل اندک می‌داند ومی‌گوید؛ درحالی که نیمی ازجمعیت کابل را زنان می سازند اما نقش زنان درنهادهای مربوط به ولایت کابل کمرنگ است.

در این برنامه، گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با منیره یوسف زاده، معاون والی کابل بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: بررسی نقش زنان در نهادهای دولتی

منیره یوسف زاده‌، سخن‌گوی پیشین ادارۀ ارگان‌های محل که به تازه‌گی به حیث معاون اجتماعی ولایت کابل گماشته شده است، دیروز رسمآ معرفی شد.

درهمین حال والی کابل مشارکت زنان را در نهادهای دولتی ولایت کابل اندک می‌داند ومی‌گوید؛ درحالی که نیمی ازجمعیت کابل را زنان می سازند اما نقش زنان درنهادهای مربوط به ولایت کابل کمرنگ است.

در این برنامه، گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با منیره یوسف زاده، معاون والی کابل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews