تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: شورای عالی صلح جنگ طالبان را نامشروع خواند

قیام الدین کشاف، رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان می‌گوید که تمامی مقدسات در افغانستان پامال شده اند و با افزایش نبردها این کشور به کشتارگاه مبدل گشته است.

آقای کشاف، حمله‌های انتحاری و انفجاری را ناروان می‌داند و از طالبان می‌خواهد که از جنگ دست بکشند: «متأسفانه در این جنگ‎ها هیچ گونه مقدسات محفوظ نیست؛ یعنی حرمت شان پامال شده است.»

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با مولوی باز محمد رحیمی، عالم دین بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: شورای عالی صلح جنگ طالبان را نامشروع خواند

قیام الدین کشاف، رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان می‌گوید که تمامی مقدسات در افغانستان پامال شده اند و با افزایش نبردها این کشور به کشتارگاه مبدل گشته است.

آقای کشاف، حمله‌های انتحاری و انفجاری را ناروان می‌داند و از طالبان می‌خواهد که از جنگ دست بکشند: «متأسفانه در این جنگ‎ها هیچ گونه مقدسات محفوظ نیست؛ یعنی حرمت شان پامال شده است.»

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با مولوی باز محمد رحیمی، عالم دین بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews