تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: هشدار دوستم به حکومت در پیوند به بازداشت قیصاری

جنرال دوستم معاون نخست رییس جمهور غنی هشدار می‌دهد که هرگاه فرمانده نظام الدین قیصاری از سوی حکومت هرچه زودتر آزاد نشود، فروپاشى و هرج‌ومرج در صفوف مدافعين فارياب به میان خواهد آمد.

او در یک بیانیه هشدار داده است که اگر قیصاری آزاد نشود، تمام برنامه‌های دولت به شمول انتخابات، ممکن با چالش جدی در شمال افغانستان روبرو گردد و مسؤولیت آن نیز به دوش افرادی است که این بحران را ایجاد کرده‌اند.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با گل محمد رسولی، عضو مجلس سنا بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: هشدار دوستم به حکومت در پیوند به بازداشت قیصاری

جنرال دوستم معاون نخست رییس جمهور غنی هشدار می‌دهد که هرگاه فرمانده نظام الدین قیصاری از سوی حکومت هرچه زودتر آزاد نشود، فروپاشى و هرج‌ومرج در صفوف مدافعين فارياب به میان خواهد آمد.

او در یک بیانیه هشدار داده است که اگر قیصاری آزاد نشود، تمام برنامه‌های دولت به شمول انتخابات، ممکن با چالش جدی در شمال افغانستان روبرو گردد و مسؤولیت آن نیز به دوش افرادی است که این بحران را ایجاد کرده‌اند.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با گل محمد رسولی، عضو مجلس سنا بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews