تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی وضعیت کودکان در افغانستان

اگر آیندۀ یک کشور وابسته به کودکان آن است، پس با وضعیتی که کودکان افغانستان با آن سر دچار اند ، آیندۀ کشور چکونه رقم خواهد خورد؟

بر بنیاد گزارش‌ها، سه ونیم ملیون کودک در کشور از آموزش محروم اند.

دست کم دو ملیون کارگر کودک در کشور وجود دارد که اضافه از یک ملیون آنان ناگذیر به کارهای سخت و شاق اند.

نزده درصد از دختران پیش از سن قانونی به ازدواج‌های اجباری وا داشته می شوند. بر اساس گزارش‌ها هفت درصد از کودکان پیش از سن پنج سالگی در کشور جان می دهند.

از سوی دیگر گفته میشود سه و ملیون معتاد در کشور وجود دارد که ده درصد آنان را کودکان تشکیل می دهند.

افغانستان شانزده همین کشور نا مناسب جهان برای کودکان خوانده شده است.

پرسش‌اساسی این است که با ادامۀ چنین وضعیتی، آن کودکان آینده ساز کجا هستند، آیا با یک چنین وضعییت دردناک افغانستان می‌تواند چشم به راه فردای روشنی باشد؟ ایا بی توجهی به کودکان به مفهوم بی توجهی به آیندۀ افغاسنتان نیست؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نجیب الله ببرک زی، رییس بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر

سلطان علی رحیمی ، معاون نهاد تحقیقی حقوق زنان و کودکان

۳مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف

۴شرف الدین عظیمی، روانشناس

 

 

 

گفتمان

گفتمان: بررسی وضعیت کودکان در افغانستان

اگر آیندۀ یک کشور وابسته به کودکان آن است، پس با وضعیتی که کودکان افغانستان با آن سر دچار اند ، آیندۀ کشور چکونه رقم خواهد خورد؟

بر بنیاد گزارش‌ها، سه ونیم ملیون کودک در کشور از آموزش محروم اند.

دست کم دو ملیون کارگر کودک در کشور وجود دارد که اضافه از یک ملیون آنان ناگذیر به کارهای سخت و شاق اند.

نزده درصد از دختران پیش از سن قانونی به ازدواج‌های اجباری وا داشته می شوند. بر اساس گزارش‌ها هفت درصد از کودکان پیش از سن پنج سالگی در کشور جان می دهند.

از سوی دیگر گفته میشود سه و ملیون معتاد در کشور وجود دارد که ده درصد آنان را کودکان تشکیل می دهند.

افغانستان شانزده همین کشور نا مناسب جهان برای کودکان خوانده شده است.

پرسش‌اساسی این است که با ادامۀ چنین وضعیتی، آن کودکان آینده ساز کجا هستند، آیا با یک چنین وضعییت دردناک افغانستان می‌تواند چشم به راه فردای روشنی باشد؟ ایا بی توجهی به کودکان به مفهوم بی توجهی به آیندۀ افغاسنتان نیست؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نجیب الله ببرک زی، رییس بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر

سلطان علی رحیمی ، معاون نهاد تحقیقی حقوق زنان و کودکان

۳مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف

۴شرف الدین عظیمی، روانشناس

 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews