تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی تشکیل ائتلاف ملی بزرگ افغانستان

به تازهگیها شماری از احزاب، تنظیمها و جریانهای سیاسی در شهر کابل از پایه گذاری ایتلاف تازهیی زیر نام ایتلاف ملی بزرگ افغانستان خبر دادند.

این ایتلاف در حالی اعلام موجودیت کرده است که هنوز مسالۀ برنامۀ سیاسی ، چگونگی رهبری و راهکارهای مبارزاتی آن روشن نیست.

شماری از چهره های محوری این ایتلاف آنانی اند که  خود در دستگاه  حکومت جایگاه هایی بلندی دارند، چقدر منطقی به نظر می آید که رهبری یک  ایتلاف سیاسی مخالف با حکومت در عین زمان بخشی از حکومت نیز بوده باشد.
ایتلاف تازه آیا در نتیجه یک رشته زد وبندهای سیاسی  پدید آمده است ، یا این که به گونۀ یک جریان سیاسی نیرومند می تواند در حل بحران افغانستان سهمی داشته باشد!  این ایتلاف به کجا می رود و به دنبال چه اهدافی است، آیا میتواند عمر نسبتأ طولانی داشته باشد؟ 

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

* نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان 

* غفور لیوال،  پژوهشگر امور سیاسی 

* جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده گان

* نصر الله ستانکزی،  استاد دانشگاه کابل

 

گفتمان

گفتمان: بررسی تشکیل ائتلاف ملی بزرگ افغانستان

به تازهگیها شماری از احزاب، تنظیمها و جریانهای سیاسی در شهر کابل از پایه گذاری ایتلاف تازهیی زیر نام ایتلاف ملی بزرگ افغانستان خبر دادند.

این ایتلاف در حالی اعلام موجودیت کرده است که هنوز مسالۀ برنامۀ سیاسی ، چگونگی رهبری و راهکارهای مبارزاتی آن روشن نیست.

شماری از چهره های محوری این ایتلاف آنانی اند که  خود در دستگاه  حکومت جایگاه هایی بلندی دارند، چقدر منطقی به نظر می آید که رهبری یک  ایتلاف سیاسی مخالف با حکومت در عین زمان بخشی از حکومت نیز بوده باشد.
ایتلاف تازه آیا در نتیجه یک رشته زد وبندهای سیاسی  پدید آمده است ، یا این که به گونۀ یک جریان سیاسی نیرومند می تواند در حل بحران افغانستان سهمی داشته باشد!  این ایتلاف به کجا می رود و به دنبال چه اهدافی است، آیا میتواند عمر نسبتأ طولانی داشته باشد؟ 

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

* نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان 

* غفور لیوال،  پژوهشگر امور سیاسی 

* جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده گان

* نصر الله ستانکزی،  استاد دانشگاه کابل

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews