تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: به تاخیر افتادن تهیه فهرست رای دهنده‌گان

پنج روز از زمان تعیین شده برای تهیه فهرست رای دهنده‌گان می گذرد.

کمیسیون انتخابات می‌گوید قرار بود فهرست رای دهنده‌گان در تاریخ بیست سوم ماه اسد نهایی شود، اما به دلیل بسته بودن درهای کمیسیون مخصوصا درپایتخت در تهیه فهرست تاخیر به وجود آمد.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه: 

میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات
امام محمد وریماچ، رییس سابق دارلانشا   کمیسیون انتخابات
حبیب الرحمان ننگ، رییس بنیاد انتخابات آزاد و شفافیت 

انتخابات

انتخابات ۹۷: به تاخیر افتادن تهیه فهرست رای دهنده‌گان

پنج روز از زمان تعیین شده برای تهیه فهرست رای دهنده‌گان می گذرد.

کمیسیون انتخابات می‌گوید قرار بود فهرست رای دهنده‌گان در تاریخ بیست سوم ماه اسد نهایی شود، اما به دلیل بسته بودن درهای کمیسیون مخصوصا درپایتخت در تهیه فهرست تاخیر به وجود آمد.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه: 

میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات
امام محمد وریماچ، رییس سابق دارلانشا   کمیسیون انتخابات
حبیب الرحمان ننگ، رییس بنیاد انتخابات آزاد و شفافیت 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews