تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کار ترمیم شاهراه سالنگ آغاز شد

کار ترمیم شاهراه سالنگ از سوی وزارت فواید عامه آغاز شد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که از۳۰کیلومتر شاهراه سالنگ که قرار است امسال کار بازسازی آن تکمیل شود کار بازسازی ده کیلومتر آن آغاز شده است و قرار است کار ترمیم بیست کیلومتر دیگر آن نیز به‌زودی آغاز شود.

یما یاری، وزیر فواید عامه می‌گوید که تا پیش از رسیدن زمستان بازسازی این شاهراه تکمیل خواهد شد: «برای امسال وزارت فواید عامه متعهد است، سی کیلومتر از خنجان الی تونل سالنگ و ده کیلومتر از اولنگ الی تونل سالنگ را ترمیم بکند.»

اما، شماری از راننده‌گان در شاهراه سالنگ، با انتقاد از کارکرد حکومت برای ساخت این جاده می‌گویند که تخریب بیش از حد شاهراه سالنگ آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

زمری، رانندۀ موتر باربری گفت: «اینجا خاک می‌اندازند و به مردم نشان می‌هند که سرک را ترمیم کنند، و یک یا دوماه بعد دوباره خراب می‌شود.»

هزینۀ بازسازی سی کیلومتر شاهراه سالنگ ۲۵۰میلیون افغانی تخمین شده است. در حالی‌که به گفتۀ مسؤولان این وزارت در حال حاضر بیست کیلومتر بخش دیگری این شاهراه نیز نیاز به بازسازی دارد.

بازرگانی

کار ترمیم شاهراه سالنگ آغاز شد

هزینۀ بازسازی سی کیلومتر شاهراه سالنگ ۲۵۰میلیون افغانی تخمین شده است. در حالی‌که به گفتۀ مسؤولان این وزارت در حال حاضر بیست کیلومتر بخش دیگری این شاهراه نیز نیاز به بازسازی دارد.

تصویر بندانگشتی

کار ترمیم شاهراه سالنگ از سوی وزارت فواید عامه آغاز شد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که از۳۰کیلومتر شاهراه سالنگ که قرار است امسال کار بازسازی آن تکمیل شود کار بازسازی ده کیلومتر آن آغاز شده است و قرار است کار ترمیم بیست کیلومتر دیگر آن نیز به‌زودی آغاز شود.

یما یاری، وزیر فواید عامه می‌گوید که تا پیش از رسیدن زمستان بازسازی این شاهراه تکمیل خواهد شد: «برای امسال وزارت فواید عامه متعهد است، سی کیلومتر از خنجان الی تونل سالنگ و ده کیلومتر از اولنگ الی تونل سالنگ را ترمیم بکند.»

اما، شماری از راننده‌گان در شاهراه سالنگ، با انتقاد از کارکرد حکومت برای ساخت این جاده می‌گویند که تخریب بیش از حد شاهراه سالنگ آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

زمری، رانندۀ موتر باربری گفت: «اینجا خاک می‌اندازند و به مردم نشان می‌هند که سرک را ترمیم کنند، و یک یا دوماه بعد دوباره خراب می‌شود.»

هزینۀ بازسازی سی کیلومتر شاهراه سالنگ ۲۵۰میلیون افغانی تخمین شده است. در حالی‌که به گفتۀ مسؤولان این وزارت در حال حاضر بیست کیلومتر بخش دیگری این شاهراه نیز نیاز به بازسازی دارد.

هم‌رسانی کنید