تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: یادبود از هفته شهید در شهر کابل

شماری از اعضای «روند سبز» با گذاشتن دسته‌های گل‌ در پای منار مقاومت در کابل، از هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی یاد بود کردند.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با حمید حمزه، عضو روند سبز بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: یادبود از هفته شهید در شهر کابل

شماری از اعضای «روند سبز» با گذاشتن دسته‌های گل‌ در پای منار مقاومت در کابل، از هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی یاد بود کردند.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با حمید حمزه، عضو روند سبز بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews