تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: روابط بازرگانی افغانستان با کانادا

حکومت افغانستان با توسعه روابط بازرگانی با کانادا میتواند ازامتیازهای موجود دربازرهای این کشور استفاده کند.

شماری ازآگاهان اقتصاد می‌گویند که درنخستین نشست بازرگانی ونمایشگاه مشترک افغانستان وکانادا، بازرگانان وسرمایه گذاران کانادایی به توسعه بازرگانی با افغانستان علاقمند شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با هاشم رسولی، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی با قاضی میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد منع قرار دادن دادوستد کلدار پاکستانی در ولایت هلمند با رحم الدین حاجی‌آغا، رییس هیأت بورد متشبثین افغانستان بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: روابط بازرگانی افغانستان با کانادا

نخست وزیرکانادا دریک نامه رسمی برگذاری این نشست را برای توسعه روابط بازرگانی وسرمایه گذاری میان افغانستان وکانادا مهم گفته است.

Thumbnail

حکومت افغانستان با توسعه روابط بازرگانی با کانادا میتواند ازامتیازهای موجود دربازرهای این کشور استفاده کند.

شماری ازآگاهان اقتصاد می‌گویند که درنخستین نشست بازرگانی ونمایشگاه مشترک افغانستان وکانادا، بازرگانان وسرمایه گذاران کانادایی به توسعه بازرگانی با افغانستان علاقمند شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با هاشم رسولی، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی با قاضی میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد منع قرار دادن دادوستد کلدار پاکستانی در ولایت هلمند با رحم الدین حاجی‌آغا، رییس هیأت بورد متشبثین افغانستان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید