تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ادامۀ جنگ در افغانستان ۱۷ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر بر امریکا

یازدهم ماه سپتامبر مصادف است با هفدهمین سالروز حمله‌های شبکۀ القاعده بر برج‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در ایالات متحده امریکا که در آن به گفتۀ مقام‌های امریکایی بیشتر از ۳۰۰۰ تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.

هفده سال پیش از امروز امریکا و هم پیمانانش برای نابودسازی شبکۀ القاعده به افغانستان  یک حملۀ گستردۀ نظامی را براه انداختند و نیز میلیاردها دالر کمک‌های جهانی به این کشور سرازیر شد، اما هفده سال پس از حضور جامعه جهانی در افغانستان، زنده‌گی مردم از رهگذر اقتصادی و امنیتی بهبود نیافته است.

رویداد یازدهم سپتامبر پای هزاران سرباز خارجی را برای نابودسازی القاعده و طالبان به افغانستان کشانید و بیش از هشت صدو چهل میلیارد دالر در پیکار با هراس افگنی و نیز برای بازسازی افغانستان در این هفده سال هزینه شد است.

اما شهروندان کشور حضور هفده سالۀ نیروهای خارجی را در افغانستان در هر دو زمینه‌های اقتصادی و امنیتی چندان اثرگذار نمی‌دانند.

عبدالرحیم احمد زی، باشندۀ پایتخت گفت:«ناامنی‌ها زیاد شده جنگ زیاد شده... زنده گی مردم خراب تر است کار نیست.»

صفی الله نوجوانی است که می‌گوید پدرش پولیس است و به تنهایی نمی‌تواند مخارج زنده‌گی خانوادۀ هفت نفری شان را تأمین کند، از همین رو وی مکتب را رها کرد و اکنون در یک کارخانۀ نجاری  کارمی‌کند.

صفی الله، شاگرد نجار گفت:«اینجا امدم که کار کنم، حالا می خواهم یک کسب را یاد بگیرم و روزگار را خوب بسازم.»

ذکی پسر شانزده ساله دیگری که برای کمک به خانواده اش مکتب را رها کرده است از نبود کار و افزایش نا امنی ها رنج می برد.

ذکی، شاگرد فلز کار گفت:«مکتب را رها کردم تا صنف پنج خواندم. حالی کار می کنم پولش را به خانه می برم.»

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که تا کنون آمار دقیقی از تلفات پس از دوره طالبان در دست نیست، اما در این سال‌ها حقوق بشر بسیار نقض شده است.

بلال صدیقی، سخن‌گوی  کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«فقر از سی و هفت در صد به پنجاه در صد افزایش یافته، بیکاری است. نا امنی‌ها است بیش از سی در صد کودکان مکتب رفته نمی توانند ... همه این ها نشان دهندۀ این است که حقوق بشر نقض می شود.»

بر بنیاد آمارها دو هزار و صد سرباز امریکایی در جنگ افغانستان کشته شده اند و طالبان نفوذ شان را در  کشور گسترش داده اند، آگاهان می‌گویند که امنیت کشور  از هر زمان دیگر بدتر شده است.

افغانستان

ادامۀ جنگ در افغانستان ۱۷ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر بر امریکا

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که تا کنون آمار دقیقی از تلفات پس از دوره طالبان در دست نیست، اما در این سال‌ها حقوق بشر بسیار نقض شده است.

Thumbnail

یازدهم ماه سپتامبر مصادف است با هفدهمین سالروز حمله‌های شبکۀ القاعده بر برج‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در ایالات متحده امریکا که در آن به گفتۀ مقام‌های امریکایی بیشتر از ۳۰۰۰ تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.

هفده سال پیش از امروز امریکا و هم پیمانانش برای نابودسازی شبکۀ القاعده به افغانستان  یک حملۀ گستردۀ نظامی را براه انداختند و نیز میلیاردها دالر کمک‌های جهانی به این کشور سرازیر شد، اما هفده سال پس از حضور جامعه جهانی در افغانستان، زنده‌گی مردم از رهگذر اقتصادی و امنیتی بهبود نیافته است.

رویداد یازدهم سپتامبر پای هزاران سرباز خارجی را برای نابودسازی القاعده و طالبان به افغانستان کشانید و بیش از هشت صدو چهل میلیارد دالر در پیکار با هراس افگنی و نیز برای بازسازی افغانستان در این هفده سال هزینه شد است.

اما شهروندان کشور حضور هفده سالۀ نیروهای خارجی را در افغانستان در هر دو زمینه‌های اقتصادی و امنیتی چندان اثرگذار نمی‌دانند.

عبدالرحیم احمد زی، باشندۀ پایتخت گفت:«ناامنی‌ها زیاد شده جنگ زیاد شده... زنده گی مردم خراب تر است کار نیست.»

صفی الله نوجوانی است که می‌گوید پدرش پولیس است و به تنهایی نمی‌تواند مخارج زنده‌گی خانوادۀ هفت نفری شان را تأمین کند، از همین رو وی مکتب را رها کرد و اکنون در یک کارخانۀ نجاری  کارمی‌کند.

صفی الله، شاگرد نجار گفت:«اینجا امدم که کار کنم، حالا می خواهم یک کسب را یاد بگیرم و روزگار را خوب بسازم.»

ذکی پسر شانزده ساله دیگری که برای کمک به خانواده اش مکتب را رها کرده است از نبود کار و افزایش نا امنی ها رنج می برد.

ذکی، شاگرد فلز کار گفت:«مکتب را رها کردم تا صنف پنج خواندم. حالی کار می کنم پولش را به خانه می برم.»

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که تا کنون آمار دقیقی از تلفات پس از دوره طالبان در دست نیست، اما در این سال‌ها حقوق بشر بسیار نقض شده است.

بلال صدیقی، سخن‌گوی  کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«فقر از سی و هفت در صد به پنجاه در صد افزایش یافته، بیکاری است. نا امنی‌ها است بیش از سی در صد کودکان مکتب رفته نمی توانند ... همه این ها نشان دهندۀ این است که حقوق بشر نقض می شود.»

بر بنیاد آمارها دو هزار و صد سرباز امریکایی در جنگ افغانستان کشته شده اند و طالبان نفوذ شان را در  کشور گسترش داده اند، آگاهان می‌گویند که امنیت کشور  از هر زمان دیگر بدتر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره