تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدگاه شما

نشانه‌های خاموش پیشرفت در افغانستان

از آن‌جایی که شورشیان در حال بازداشتن پیشرفت استند، این برماست تا از شهروندان جوان افغانستان که برای هدایت کشور به سوی آیندۀ مترقی می‌کوشند پشتیبانی کنیم.

دیدگاه شما

نشانه‌های خاموش پیشرفت در افغانستان

از آن‌جایی که شورشیان در حال بازداشتن پیشرفت استند، این برماست تا از شهروندان جوان افغانستان که برای هدایت کشور به سوی آیندۀ مترقی می‌کوشند پشتیبانی کنیم.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews